Začíná totiž s přípravou projektů v druhé fázi integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Rada města včera dokonce už dala zelenou plnění dalších cílů IPRM Centrum. Opozice ovšem kritizuje některé cíle plánu.

Týká se to především projektů II. etapy revitalizace městského centra s předpokládanými celkovými náklady 188 milionů korun a minimálním spolufinancováním města ve výši 14, 1 milionů korun. Tím jsou například myšleny stavební úpravy na Předmostí, navazující na úpravy prostoru před nádražím.

Dalším stěžejním projektem je lanovka na Větruši. Zde jsou předpokládány celkové náklady 75 milionů korun. Město musí tuto stavbu spolufinancovat minimálně ve výši 5, 62 milionů.

Město by také rádo provedlo dostavbu domova pro seniory Bukov s byty pro důchodce. Zde mají předpokládané celkové náklady vystoupat na 102 milionů korun. Město by se v tomto případě mělo na dostavbě podílet 7, 65 miliony.

Také plánuje provést stavební úpravy budovy magistrátu a jeho atria. Ty by měly přijít na 62 milionů korun a město by z toho minimálně zaplatilo 4, 65 milionů.

Jako cíl je zde ovšem uveden také management IPRM. „Celkové předpokládané náklady zde dosáhnou výše 21 milionů korun. Město by se tu mělo podílet minimální částkou 1, 58 milionů korun,“ uvedl tiskový mluvčí města Milan Knotek.

Primátor města Jan Kubata předloží návrh tohoto usnesení městskému zastupitelstvu. Pokud jej schválí, Ústí na projekty zpracuje žádost o dotaci tak, stejně jako u projektů, jež do IPRM nepatří.

Žádosti budou předloženy Úřadu regionální rady, jež se o IPRM stará, a to na základě výzvy, která by, dle předpokladu, měla být vyhlášena regionální radou počátkem listopadu 2009.

„Jelikož jsme s IPRM uspěli, musíme na tyto investice dotaci obdržet. Začíná tak další etapa rozvoje Ústí nad Labem,“ komentoval to primátor města Jan Kubata.

Opozice v městském zastupitelstvu ovšem poslední cíl IPRM kritizuje. Nezdá se jí, že by mělo město chtít získat prostředky na management IPRM.

„Myslím si, že tyto věci by měl zpracovávat úřednický aparát na magistrátě. Připadá mi to, jako by vedení města nedůvěřovalo v odbornou erudici zaměstnanců. Anebo snad chtějí dát možnost zajímavého přivýdělku svým stranickým kamarádíčkům?“ ptal se zastupitel Jaroslav Kubín.

Některé cíle integrovaného plánu ovšem komunisté vítají. Především ty, které jsou převzaté z jejich volebního programu, například dostavba domova pro seniory na Bukově. „Zajímavé je, že nás kdysi Kubata, ještě jako investiční náměstek primátora, odmítl s tím, že nic takového stavět nebudou.“