Součástí plánu na zlepšení úklidu ve městě je totiž i rekonstrukce a vybudování míst, kde by měly stát kontejnery a popelnice.

Městští radní už dokonce schválili podání takové žádosti. A to konkretně včera, kdy se jednalo o dotaci na obnovu stanovišť sběrných nádob pro směsný komunální odpad a tříděný odpad. Získat ji chtějí ze státní podpory realizované ministerstvem financí. Obnova stanovišť přijde odhadem na 3, 12 milionů korun. Na nákladech se město přitom bude spolupodílet v minimální výši 1, 2 milionů korun.

„Obnova má být realizována v centrálním obvodě, v obvodu Neštěmice, a dále na sídlišti SNP na Skřivánku a ve Všebořicích,“ uvedl mluvčí města Milan Knotek s tím, že bude vybudováno 36 nových stanovišť, rekonstruováno 14 stávajících nevyhovujících ploch, používaných pro stanoviště odpadových nádob komunálního odpadu a 15 stanovišť tříděného odpadu.

„Plochy stanovišť budou zpevněny zámkovou dlažbou navazující na přilehlou komunikaci tak, aby výšková úprava umožnila bezproblémovou manipulaci se sběrnými nádobami,“ dodal Knotek.

Investice do stanovišť s popelnicemi jsou mimo jiné také součástí plánu odpadového hospodářství, jež také schválila městská rada. Město zároveň připravuje obecně závaznou vyhlášku, týkající se ukládání odpadu a nakládání s ním.

„Přejeme si, aby se zlepšil a zjednodušil úklid ve městě. Předpokládáme, že vyhláška by mohla být schválena do konce tohoto roku,“ uvedl před časem náměstek primátora Jan Řeřicha.

Nová stanoviště nádob na odpadky by měla být vybudována, případně rekonstruoavána a upravena po celém městě. Město zároveň jedná se střekovskou Setuzou, zda by v jejím areálu mohl vzniknout sběrný dvůr.

„Zatím vyjednáváme, vypadá to ale dobře. Je tu však potřeba vymyslet nové dopravní řešení,“ řekl na toto téma nedávno střekovský starosta Vlastimil Žáček.