Ten bude sahat až po Erbenovu vyhlídku. Ta bude vlastně jeho součástí. Samospráva města dokonce udělila obvodu poměrně vysokou dotaci na zpracování potřebné studie.

„Městští radní schválili poskytnutí 854 tisíc korun městskému obvodu Severní Terasa na zpracování studie projektu Lesopark Dobětice,“ uvedl mluvčí města Milan Knotek. Za tyto peníze by také měly být ještě připraveny studie na stavbu dětského dopravního hřiště na Stříbrníkách a volnočasového areálu přímo na Severní Terase.

Cílem Lesoparku Dobětice je vybudování rekreační zóny pro obyvatele tohoto sídliště se zaměřením na ochranu přírody. V jeho prostoru se budou především zpevňovat cesty pro pěší, osazovat lavičky podél těchto cest, instalovat naučné tabule. Samozřejmě také rekultivovat les i přilehlé louky a likvidovat náletové dřeviny.

Rekreační zóna se bude rozkládat v lese mezi sídlišti Dobětice, Stříbrníky a Erbenovou vyhlídkou. „Chceme také zlepšt přístup na Erbenovu vyhlídku a případně jej doplnit osvětlením hlavní přístupové cesty,“ vysvětlil starosta Severní Terasy Leo Dittrich.

Projekt Dětské dopravní hřiště Stříbrníky má podporovat aktivity pro děti ve věku 4 až 12 let. K tomu má být využita plocha bývalého hokejbalového hřiště. Celá tato plocha bude oplocena a kvalitně nasvícena.

Poslední projekt, a to Volnočasový areál Severní Terasa, má sloužit coby oddychová zóna všem obyvatelům města. Je složený z více částí, jež lze budovat postupně, bez vzájemné návaznosti, takzvanou salámovou metodou. Rozdělen je tedy na in-line dráhu v délce 1,5 kilometru, pak na multifunkční sportovní plochu s ledovým povrchem, toalety, pítka, letní zastřešené pódium, dětské hřiště a také kamerový systém, parkoviště a pochopitelně rekonstrukci plochy a úpravu cest.

Sportovněvolnočasový areál vznikne v centrálním parku na Severní Terase. Zaměřen bude na všechny věkové kategorie.

„Předpokládané náklady na celou akci dosahují zhruba 75 milionů. Předpokládáme financování z vnějších zdrojů, například z programů ministerstva pro místní rozvoj,“ pokračoval starosta Dittrich.

Radnice má ovšem zatím pouze peníze na zpracování dokumentace k jednotlivým projektům, na jejichž základě bude moci požádat o dotace.

„Zahájení stavby volnočasového areálu je tedy zcela vázáno na získání financí. Městský obvod není schopen takto rozsáhlou akci realizovat z vlastních zdrojů,“ dodal Dittrich.

Obyvatelé Severní Terasy projekty vítají. Například Iva Kašparová si myslí, že už to mohlo být dávno hotové. „Včera bylo pozdě. Je to skvělý nápad. Snad budou pamatovat na tělesně postižené a také na pejskaře, je nás tu dost.“