„Zprovozněním železničního uzlu Ústí nad Labem byla dokončena modernizace prvního tranzitního železničního koridoru na rameni z Prahy k děčínské státní hranici,“ uvedl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jan Komárek.

Stavba byla cílem pozornosti jak města, tak Ústeckého kraje. Vždyť na ústeckém nádraží zastavují mezinárodní vlaky Eurocity a Euronight. Ústí má tak dle hejtmana Jiřího Šulce nádraží, které je důstojné krajského města. „Je určitě jedním ze symbolů velké proměny, kterou kraj v posledních letech prochází,“ dodal. V současnosti se zahájí práce na modernizaci přednádražního prostoru.

Na téměř sedmikilometrovém úseku, který zahrnuje kromě hlavního i severní nádraží v Krásném Březně, došlo k rekonstrukci stovek metrů kolejí, devíti mostů i tří podchodů. Přestavba probíhala jen s dílčími omezeními bez dopadu na samotný provoz, vyjma výluk jednotlivých nástupišť.

Stavební práce za téměř dvě a půl miliardy korun, které plně hradil Státní fond dopravní infrastruktury, začaly v červenci roku 2005. Průběžně ale zasahovaly nejen do provozu nádraží. Například kvůli opravě železničního mostu byl na dvě etapy uzavřen nájezd na Benešův most ve směru od Předmostí. Podobně do provozu města zasáhly také krátkodobé uzavírky mostu u kamenolomu v Krásném Březně.

Cestujícím se zprvu otevřelo opravené první nástupiště, po něm následovalo třetí, na které vedla přístupová cesta nejdřív přes koleje, a to kvůli opravě podchodu. Až po dokončení druhého nástupiště podchod spatřil první cestující a přechod přes koleje, na který pracovníci drah dohlíželi, byl minulostí.

Vlakům slouží všechna tři nástupiště ve výšce 55 centimetrů nad kolejnicí. Třetí nástupiště je svojí délkou uzpůsobeno na dlouhé soupravy Eurocity do 400 metrů, zbývající nástupiště číslo 1 a 2 mají poloviční délku. Zachováno zůstalo i nástupiště pro vlaky do Bíliny přes Úpořiny.

Cestující nové nádraží vítají. „Je to velice komfortní, hlavně díky výtahům a pohyblivým schodům, které ve stanici jsou,“ uvedla seniorka Jaroslava Bryndová, která cestuje každý týden za dcerou z Ústí nad Labem až do Kralup nad Vltavou.

V rámci revitalizace centra města bude nádraží ještě dále upravováno, a sice v podchodu. „Stejně tak, jako v dalších stanicích chceme i na nádraží v Ústí poskytnout cestujícím lepší komfort. Na nádraží budou zřízeny doplňkové služby, jako je prodej občerstvení a novin,“ uvedla již dříve Hana Bednářová z tiskového oddělení Českých drah.