Přinášíme přehled všech subjektů s vylosovaným číslem, které kandidují v Ústeckém kraji , jejich volebních lídrů a tezí:

č. 1 - KSČM
Oldřich Bubeníček
novinář
- transformace nemocnic zpět na příspěvkové organizace - podpora veřejné dopravy, především železnice- ochrana životního prostředí a podpora třídění odpadu

č. 3 - SNK-ED
Petr Medáček
starosta
– fungující stát – kvalitní život – prosperující společnost


č.10 - Severočeši.cz
Hana Jeníčková
náměstkyně primátora
- boj s ekonomickou mafií a zajištění práva a bezpečnosti občanů - podpora důstojného bydlení, regenerace sídlišť - zajištění dopravní obslužnosti i pro nejmenší obce


č. 17 - Masarykova demokratická strana
Anna Kodysová
ředitelka kanceláře GŘ Správy žel. a dopravní cesty
- zachování regionálních tratí- podpora turistického ruchu a větší propagace kraje - boj proti drogám


č.18 - Strana zelených

Petr Klepiš
neurolog
- podpora veřejné dopravy se zaměřením na železnici - odpis zásob uhlí pod severočeskými obcemi - zlepšení čistoty ovzduší a zdravotní péče


č. 32 - Strana zdravého rozumu

Petr Fišer,
podnikatel
- vnést do politického života více selského rozumu - urychlené dokončení dálnice D8 - podpora regionální železniční dopravy


č. 33 - SPR-RSČ
Pavel Bělohlávek
elektromontér
- snížení nezaměstnanosti - boj proti drogám -dostavba dálnic a podpora opravy silnic


č. 34 - DOHODA pro Ústecký kraj
Roman Dráb
starosta
- vznik poraden pro pomoc zadluženým - podpora mateřských škol a jeslí - zákaz odtěžování kopců v Českém středohoří

č. 39 - Balbínova poetická strana
Martin Ryba
ředitel divadla
- Zahrada Čech ať se stane zahradou rajskou - plné sudy pro Sudety


č.42 - Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET

Jaroslav Krejsa,
manažer zakázek
- prosadit odvolatelnost politiků a úředníků občany - prosadit nízké daně a vyrovnaný rozpočet - minimalizovat byrokracii


č. 43 - NESPOKOJENÍ OBČANÉ
Marie Kindermannová
pedagožka
- stop poplatkům ve zdravotnictví a privatizaci nemocnic - amnestie pro oznamovatele korupce a soudní poroty pro závažné případy - referenda k závažným otázkám, přímá volba starostů


č.47 - ODS
Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
- zamezení zneužívání sociálních dávek - modernizace krajských nemocnic - podpora vzdělanosti a udržení vzdělaných lidí v regionu


č.48 - ČSSD
Jaroslav Foldyna
poradce ředitele
- zrušení poplatků v nemocnicích a změna jejich fungování
- podpora dopravní obslužnosti se zaměřením na železnici - co nejlepší využití evropských fondů na rozvoj regionu


č.53 - Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví

Jiří Štěpánek,
obchodní referent
- zrušení poplatků ve zdravotnictví - podpora dopravní obslužnosti - vytváření nových pracovních míst


č. 54 - Konzervativní koalice

Petr Žák,
podnikatel
- odmítnutí antidiskriminačního zákona - odmítá přijetí Lisabonské smlouvy


č. 56 - Evropská strana důstojného stáří

Jiří Vrzala
ředitel Císařských lázní Teplice
- vyrovnání se ostatním krajům ČR - podpora sociálních věcí, zavedení věrnostního příspěvku pro obyvatele kraje - vznik nových pracovních míst


č. 60 - Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu

Jan Nebáznivý
primář interny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
- zajištění nejlepší zdravotní péče pro obyvatele kraje - více peněz na opravy školních budov, vybavení, vyšší platy učitelů, lepší výuku jazyků a méně žáků ve třídách - dostavba dálnice, budování obchvatů a podpora integrované dopravy
(připraveno s využitím www.ceskenoviny.cz)