CPI Park Žďár

Volnou krajinu mezi Žďárkem a Žďárem pokryje 12 obřích plechových hal na 22 hektarech. Ty budou obklopeny asfaltem na 11 hektarech. Rozhodl o tom stavební úřad v Libouchci na základě usnesení obecního zastupitelstva z roku 1999, jež tehdy schválilo nový územní plán.

Občané, jichž se záměry firmy CPI a jejích dceřiných společností bezprostředně týkají, jsou tím znechuceni. Vedení Libouchce k jejich nesouhlasu prý ale nepřihlíží.

„Tři areály ve Žďárku mají sice zachovat asi 20 hektarů zeleně, ty ale mají být oploceny 4,8 kilometrovým plotem, čímž na ploše 40 hektarů vytvoří v podstatě mrtvé zóny,“ uvedl ředitel obecně prospěšné společnosti Přátelé přírody Marian Páleník.

Společnost se totiž angažuje v boji proti těmto projektům. Podle ní haly, každá velká jako několik fotbalových hřišť, budou velmi drastickým zásahem do volné krajiny.

Na stavbu doposud nebylo krajem vydáno územní rozhodnutí. Krajský úřad by měl rozhodnout příští pondělí.

Společnost CPI však argumenty Přátel přírody pokládá za nepřesné a lživé. Snaží se přitom místní získat na svou stranu nabídkou benefitů.


Obchodní centrum

U Knínic chce zase společnost Unives postavit obchodní centrum typu „outlet“. Původně se mělo rozkládat nejen pod dálnicí D8, ale i nad dálnicí.

I proti tomu se postavili místní obyvatelé. Roste tu totiž vzácná česká orchidej. Oblast Libouchecka je také jedinečná tím, že se tu stýkají čtyři přírodní celky. Těmi jsou Krušné hory, České středohoří, Děčínská vrchovina a Mostecká pánev. Každý z těchto celků má jinou flóru i faunu. Podle Dany Waldsteinové, místní obyvatelky, tudy vedou i migrační trasy, takzvané biokoridory, zvěře. „Tím, že se tu postaví komerční stavby, naruší to jejich přirozené prostředí,“ uvedla Waldsteinová.

Stavba v Knínicích je zatím donekonečna projednávána na liboucheckém zastupitelstvu. K její realizaci je totiž potřeba změnit územní plán. Zastupitelé jsou většinou stavbě nakloněni.


Zóna Petrovice

Petrovice plánují přeměnit 20 hektarů lesa na komerční zónu. To vyžaduje změnu v územním plánu. Prozatím o tom není rozhodnuto.

Proti tomu se zase postavila, kromě místních, i ústecká organizace Strany zelených. „V případě stavby komerční zóny zde zmizí 20 hektarů lesní půdy. To je špatné,“ uvedl zastupitel Karel Nepraš (SZ).