A dokud nebudou výsledky, žádné peníze do dvanácti vybraných lokalit, včetně Ústí nad Labem, nepotečou.
Velké problémy postihly například Přerov, kde měli dostat 850 tisíc korun na plán rozvoje problémových lokalit. Město si na ně bude muset zatím počkat. Ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková (Strana zelených) si však nepřipouští, že by regionální partneři peníze nedostali.
Zástupce agentury v Ústí nad Labem Michal Kratochvíl řekl, že krajskou metropoli problémy nepostihnou. „Všechny závazky, kterých je minimum, budou splněny. Spolupráce je zatím nastartována bez nějakých velkých finančních příslibů,“ tvrdí Kratochvíl.

Agentura pod sebou slučuje mimo jiné policii, nevládní organizace, obvody s výskytem romských ghett, či úřad práce. Podle ředitele ústecké pobočky, Člověk v tísni, Jana Černého, není nyní zřejmé, jak bude agentura dál fungovat. „Nejdříve se totiž musí dokončit zmíněný audit,“ podotkl Černý.
Výsledek auditu však úřad vlády prozradit nechce. „Vzhledem k tomu, že zatím máme k dispozici pouze pracovní verzi materiálu, je předčasné se k doporučením vyjadřovat,“ uvedl Josef Murín z odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády.

Letos založená Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách má pro letošek 13 milionů korun ze státního rozpočtu. Peníze mají v budoucnu pomoci k přeměně ghett v běžné čtvrti, ke zlepšení vzdělání, bydlení či zaměstnání Romů.