Současné střekovské vedení své úsilí na jejich záchranu začalo vyvíjet již před dvěma lety. Na počátku vedení obvodu několikrát jednalo s Jiřím Musichem, vlastníkem firmy Artists, jíž lázně patří. Podařilo se jí usmlouvat kupní cenu na 5, 8 milionu korun. Odkoupit se ale lázně nezdařilo, jednak pro nedostatek financí, jednak kvůli exekucím, například finančního úřadu nebo České spořitelny.
Vloni Střekov doufal, že získá na lázně peníze z „poslaneckého medvěda“ a spoléhal na příslib pomoci poslankyně za ČSSD Mertinové, strana se ale nakonec rozhodla „medvěda“ bojkotovat.

Letos se také prostředky na lázně získat nepovede. „Abychom uspěli a dotaci obdrželi, musely by být nejdříve vyřešeny exekuce, podepsána kupní smlouva a vydáno platné stavební povolení,“ tvrdí střekovský místostarosta Václav Křeček (ČSSD), jehož strana měla záchranu lázní ve volebním programu.
Žádnou z uvedených podmínek se nepodařilo splnit, proto se obvod rozhodl dát přednost jinému projektu a žádá o „medvědí“ peníze na lesopark Sedlo. „Žádost jsme již poslali panu primátorovi, aby ji podepsal,“ pokračoval Křeček.

Po úvodním neúspěchu se radnice snažila najít jiná řešení, jak lázně zachránit. Zkusila třeba odkoupit dluh, aby mohla vyvolat nucenou dražbu, v níž by lázně získala. To se také nezdařilo, hlavně kvůli legislativním překážkám. Nelze totiž odkoupit pohledávku od finančního úřadu. Prozatím vše skončilo zazděním přístupů do objektu i celého areálu na náklady střekovského obvodu, hlavně kvůli bezpečnosti. Radnice zároveň podala na majitele lázní Musicha trestní oznámení pro obecné ohrožení. Také požaduje uhrazení nákladů na zabezpečení zdevastovaného areálu.
Dnes je již jasné, že rekonstrukci i odkoupení areálu s nejvyšší pravděpodobností samotný obvod nezvládne. Odhadované náklady přesahují 100 milionů korun. „Muselo by se v tom angažovat město Ústí nad Labem,“ dodal místostarosta Křeček.

Podle ústeckého primátora Jana Kubaty byla problematika lázní Vrbenského tématem střekovského místostarosty Václava Křečka.
„Vaše otázky by proto měly být směrovány zejména na něj,“ uvedl Kubata s tím, že magistrát města dosud od místostarosty Křečka neobdržel žádný oficiální návrh na spoluřešení tohoto problému.
„To však neznamená, že od něj budeme dávat ruce pryč, protože je v našem společném zájmu tuto věc řešit,“ prohlásil Kubata.

Ten také zároveň upozornil, že mnoho informací a okolností kolem lázní Vrbenského zůstává nejasných, především jejich majetková struktura.
„Pokud bychom lázně s tímto nedostatečným stupněm informací nyní odkoupili, riskovali bychom, že současně koupíme třeba i vysoké dluhy,“ dodal Kubata.
Město by dle něj mohlo o odkoupení lázní uvažovat spíše za předpokladu, že by je prodával finanční úřad, jako tomu bylo například v případě ústecké dominanty, výletního zámečku Větruše.