To souvisí s rekonstrukcí Malé Hradební ulice a stavbou obchodního centra Forum.
Podle města je ovšem Malá Hradební komunikací, která řeší střed města z hlediska automobilové, autobusové a trolejbusové dopravy. „Pokud jsou tam chodníky, souvisí s přístupem do města, nikoliv na výletní zámeček Větruše. Na Větruši je možný přístup po silnici automobilem, pěšky po vyznačených cestách a později lanovkou,“ uvedla tisková referentka magistrátu Ivana Solničková.

Lanovka by měla vést od dostavěného obchodního centra Forum. Lanová dráha je součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Město již podepsalo s regionální radou smlouvu o poskytnutí dotace na prioritní projekty IPRM, mezi nimiž je právě i lanovka.
Pohled ústeckých zastupitelů na tento problém je ovšem rozporuplný. Zatímco Pavel Dlouhý (SZSP) si myslí, že tudy by na Větruši jít nikdy nechtěl kvůli doslova vražednému silničnímu provozu či emisím, jiní s ním nesouhlasí.

„Bohužel dopravní řešení je sice nevlídné k chodcům, ale je to dáno rostoucím automobilovým provozem. Víc mi vadí, že dodnes na zámečku není provozovatel, aby si tu návštěvníci mohli dát pořádné občerstvení,“ kritizoval Pavel Dlouhý
Zastupitel Karel Nepraš z centrálního městského obvodu si na rozdíl od Dlouhého myslí něco jiného. Lanovku považuje za zbytečný luxus a přednost by dal chodníkům se zelení podél silnic.

„Rekonstrukce Malé Hradební je důkaz, že na trvale udržitelné formy dopravy se tu moc nemyslí, například na cyklisty a podobně,“ řekl Nepraš.
„Za asi dvě stě milionů, kolik rekonstrukce Malé Hradební ulice stála, je smutné, že na lidi, kteří tudy vždy chodili na zámeček Větruše, se nemyslí. Chápu, že je to ústecká dopravní tepna, ale je, typicky pro Ústí nad Labem, dost jednostranně vyřešena,“ dodal Nepraš.