V plánu je úprava komunikace v úseku jižní okraj obce Církvice až k podjezdu pod železniční tratí v katastru obce Libochovany. Právě lokalita u obce Církvice patří k místům, které voda při povodni zaplaví a znemožní tak dopravu na trase z Ústí nad Labem do Litoměřic a zpět. Jakou součást stavby tu je naplánováno také vybudování cyklostezky v pruhu mezi okrajem vozovky a břehem řeky. Široká by měla být 2,5 metru. Od silnice ji bude oddělovat betonové svodidlo do výšky 0,75 metru.

V dalším úseku, od čistírny odpadních vod ústecké Setuzy po Loděnice v Olšinkách, se počítá s kombinací mobilních stěn s monolitickými svodidly a pevnými stěnami. Tento úsek ohrožují už i pětileté povodně. Po dobu výstavby protipovodňových zábran bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu.

Poslední etapa se zaměří na dlouhou lokalitu v úseku mezi Ústím nad Labem a Olšinkami. Zde také už při pětileté povodni bývají zatopeny sklepní prostory rodinných domků, jenž přiléhají ke komunikaci z jižního směru. Protipovodňová opatření, která budou tvořit mobilní prvky v nadzemní části, zde budou vedena v trase cyklostezky. Podzemní část je navržená jako monolitický železobetonový pás.

O vyjádření k záměru stavby těchto stěn, která je rozložena do několika etap, požádal Ústecký kraj, zastoupený investičním odborem, také město Ústí nad Labem. To se stavbou souhlasí a nebude chtít provedení velké EIA. „Město nepožaduje posouzení záměru Protipovodňová opatření na Labi – lokalita silnice II/261 v úseku Libochovany - Děčín,“ potvrdil tiskový mluvčí města Milan Knotek.