Podnětem k novým dopravním opatřením se staly stížnosti místních obyvatel na řidiče, jež si touto ulicí zkracovali cestu ve směru na Brnou a Litoměřice. Ti se tudy řítili leckdy i devadesátikilometrovou rychlostí. To i v době výstavby stěn, proto ústeckému odboru dopravy nezbylo, než nábřeží uzavřít.

Dnes tu vznikají bezpečnostní zálivy, jež opticky zúží silnici. Řidiči tak budou podvědomě zpomalovat. Přibudou zde i osvětlené přechody pro chodce. Odbor dopravy také rozhodl, že u každé spojovací ulice budou vyznačeny změny přednosti v jízdě, takzvané „stopky“.

Podle vedoucího odboru dopravy Dalibora Dařílka z ústeckého magistrátu je cílem zajistit větší bezpečnost obyvatelům, jež zde bydlí. Zároveň zhoršit podmínky pro vozidla, zkracující si tudy cestu právě ve směru na Litoměřice. Místním tu také přibudou další možnosti k parkování. „Chceme, aby se z ulice stala spíš klidová zóna,“ dodal Dařílek.

V obvodu také přibudou nové jednosměrné ulice. Toto opatření čeká ulice Tomáše ze Štítného a Třebízského. Spolu s tím v těchto ulicích vzniknou další parkovací místa. Nová dopravní opatření jsou součástí výstavby protipovodňových stěn a financována budou ze stejného zdroje, jako ony.

Podle střekovského starosty Vlastimila Žáčka však tyto úpravy přijdou na 3 miliony korun. „Dokončeny je chceme mít v prosinci před Vánocemi,“ vysvětlil Žáček.

Ústecký odbor dopravy ještě zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulice Žukovova a aktualizuje dopravní řešení v ulici Nová u základní školy. Tyto projekty jsou nejdůležitějšími investicemi města na Střekově.Dopravní změny na dolním Střekově

Od prosince na řidiče jedoucí skrz dolní Střekov čeká řada změn:

* znesnadnění průjezdnosti Střekovského nábřeží ve formě zálivů, změn předností v jízdě – „stopek“ u spojovacích ulic
* v jednosměrné ulice se změní Třebízského a Tomáše ze Štítného
* přibudou ale i parkovací místa
* změny budou provedeny v rámci výstavby protipovodňových stěn
* financovány ze stejného zdroje
* účelem je vytvořit klidovou zónu pro místní i návštěvníky nábřeží