Z provedeného rozboru vyplývá, že počet cestujících bez platného jízdního dokladu po zahájení kontrolních akcí poklesl v průměru o 1 000 cestujících za měsíc a tento stav prozatím trvá. Kromě celkových výsledků nastal také pokles maximálního počtu zjištěných cestujících bez jízdenky na jednu kontrolní akci.

Jak uvedl ředitel městské policie Pavel Bakule, kontroly budou pokračovat nejen v měsíci prosinci, ale také příští rok. Jejich výsledky totiž dokumentují vysokou úspěšnost akcí.

„Na prosinec je naplánováno 7 kontrol. Bude jich o něco méně, kvůli vánočním svátkům. Je ovšem zajímavé a komické, jak při kontrolách směrem třeba na Předlice, vůz zeje prázdnotou,“ upozornil Bakule.

Například v únoru 2008, kdy byly kontrolní akce zahájeny, revizoři a strážníci 11. února zjistili celkem 425 cestujících bez jízdenky, 25. února jich objevili celkem 385, 28. února celkem 441 cestujících bez jízdenky.

Naproti tomu za měsíce září a říjen 2008 našly kontrolní skupiny pouze v jednom případě v jednom dni maximálně 405 cestujících bez jízdního dokladu, a to 22. září.

Podle tiskového mluvčího města Milana Knotka se kromě vylepšení statistik podařilo také vyvolat u převážné většiny cestující veřejnosti velice kladné ohlasy.

„Podstatným způsobem se totiž zvýšila bezpečnost cestujících, a to zejména v podvečerních a večerních hodinách,“ uvedl mluvčí Knotek s tím, že nebyly zaznamenány kapesní krádeže na kontrolovaných linkách a ani přeprava cestujících nebyla narušována hlukem a nepořádkem.

Jaké dopady mají kontrolní akce co do tržeb z MHD, bude prý možné zjistit až po uzavření účetního období za měsíc říjen 2008.

„Ovšem při denním hodnocení jednotlivých akcí se strážníky městské policie a přepravními kontrolory bylo konstatováno, že řada cestujících, která patřila mezi známé chronické neplatiče, dnes vlastní předplatní časovou jízdenku anebo cestují raději na jízdenku pro jednotlivou jízdu,“ dodal Knotek. Na celoroční vyhodnocení společných kontrolních akcí v MHD však nejsou ještě zpracovány celkové statistiky.Výběr ze statistik výsledků společných kontrol v MHD


* Únor: 9 akcí, 1348 zkontrolovaných spojů, 111 pokut hotově placených, 3043 písemně uložených, 3154 celkem
* Září: 8 akcí, 1177 zkontrolovaných spojů, 88 pokut hotově placených, 2051 písemně uložených, 2139 celkem

* Rozdíl: -1 akce, -171 zkontrolovaných spojů, -23 pokut hotově placených, -992 písemně uložených, -1015 celkem

* Březen: 10 akcí, 1627 zkontrolovaných spojů, 158 pokut hotově placených, 2113 písemně uložených, 2271 celkem
* Říjen: 11 akcí, 1610 zkontrolovaných spojů, 159 pokut hotově placených, 2333 písemně uložených, 2492 celkem

* Rozdíl:
1 akce, -17 zkontrolovaných spojů, 1 pokuta hotově zaplacená, 220 písemně uložených, 221 celkem