Radnice prý společenství vlastníků nutí, aby si předzahrádky odkoupili, jinak je odprodá komukoliv a bude jí jedno, co s nimi bude. To ovšem obvod odmítá s tím, že tak to není a nebude.

Neštěmická radnice oznámila svůj úmysl prodat předzahrádky před deseti dny. Prý nemá dostatek peněz na to, aby je nechala upravit podle představ obyvatel domů nebo jejich vlastníků. Radnice zároveň uvedla, že o předzahrádky mají zájem i soukromé osoby, jež z předzahrádek a zatravněných ploch před domy chtěly udělat parkovací místa a pronajímat je, případně si na nich otevřít nějakou živnost. Radnice tyto nabídky prozatím odmítala, dle jejího vyjádření pro nesystémovost takovýchto prodejů.

Jenže toto veřejné oznámení vyvolalo mezi neštěmickými a krásnobřezenskými občany i společenstvími vlastníků rozhořčení, a svého druhu paniku. Říkají, že obvod je chce za každou cenu donutit, aby si tyto pozemky odkoupili, protože chce na jejich údržbě ušetřit. Dokonce se je pokouší vydírat. Za důkaz považují právě zmínku o soukromnících, kteří o předzahrádky mají zájem.

„To je podvod na lidi. Já trvám na tom, že nejlepší bude, když se všichni složíme, koupíme radnici a budeme ji pronajímat. Utržené peníze pak budeme investovat do zeleně a pořádku v obvodu. Co taky jiného s radnicí, která se o tohle neumí postarat? Vyměnit zeleň za parkoviště je lumpárna,“ rozčílila se Eliška Cézarová z Neštěmic.

Jako příklad pak udávala alej sakur, kterou radnice v minulosti nechala vysázet v Seifertově ulici. Jejich eventuální pokácení považuje za absolutní hloupost. Dalším problémem je, že přes tyto předzahrádkové pozemky leckdy vedou inženýrské sítě, a jakékoliv případné stavbě stejně muselo předcházet složité stavební řízení, doplněné dohodami o přeložkách těchto sítí, strpění nového břemene a podobně.

Na většině z nich by tedy normální malý živnostník stejně asi nemohl z finančních důvodů stavět, a když, tak jen s velkými obtížemi, jež jsou podnikání jen na překážku. Ani pokácení stromů ve městě není zas tak jednoduché. Třeba fyzická osoba totiž musí požádat o povolení ke kácení stromů v případě, že chce pokácet dřevinu, která má obvod kmene ve výšce 130 centimetrů nad zemí větší než 80 centimetrů.

„V tomto případě vyplní žádost, která je k dispozici na našich internetových stránkách ve formulářích na stažení. Podle zákona správní orgán uloží náhradní výsadbu,“ uvedla tisková referentka magistrátu Ivana Solničková. V případě ústeckého magistrátu tuto povinnost ukládá odbor životního prostředí. V případě, že na pozemku je dostatečné množství vzrostlé zeleně, náhradní výsadbu nepožaduje.

I tyto dvě překážky občané považují za důkaz nátlaku radnice. Ta zase za důkaz, že její úmysly jsou čisté. Zároveň všechna obvinění o nátlaku rázně odmítá. „Tohle všechno jsou totální nesmysly,“ rozhořčeně se bránila neštěmická starostka Liana Wagnerová. „Jasně jsme napsali, že předzahrádky a pozemky okolo domů prodáme výhradně majitelům domů. Tedy družstvům a společenstvím vlastníků.“

Radnice podle Wagnerové prostě není schopna na stálé prosby o upravení zahrádek a vysázení keřů, dalších stromků či květin odpovědět jinak, než nabídkou prodeje. „Nemáme finance na jinou, než standardní péči. Pokud osázíme u jednoho domu nové předzahrádky, vznikne precedens. Nelze upřednostňovat jedny na úkor druhých.“

Kořeny problému spadají do dob privatizace městských domů, jež se prodávaly bez přilehlých pozemků. Jejich údržba dnes zatěžuje městský rozpočet. Proto obvod Neštěmice přistoupil k jejich prodeji.

„Podobně to už funguje v centrálním obvodu. Pokud předzahrádky společenství vlastníků a družstva či soukromí majitelé nebudou chtít, zůstanou v majetku obvodu,“ zavázala se Wagnerová.

K podobnému prodeji se v současnosti už začíná chystat i Severní Terasa.