O možnostech jejich využití včera hovořili hosté výroční konference Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad.

Právě přes tento operační program je za pomoci peněz z EU financována valná většina velkých projektů v Ústeckém kraji. Jako příklad lze uvést projekty z ústeckého Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), týkající se revitalizace městského centra.

Jak uvedl hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, dvacetimiliardová částka může zásadně podpořit rozvoj měst, venkova, cestovního ruchu, případně dopravní obslužnosti, a tedy v důsledku velmi ovlivní život všech občanů regionu. „Záleží jen na nás, jak se s touto mimořádnou výzvou vypořádáme,“ uvedl Šulc.

Dvacetimiliardový fond by měl region vyčerpat v rozmezí let 2007 až 2013. „Výroční konference také zhodnotila dosavadní čerpání evropských dotací a úspěšnost podaných žádostí o ně,“ uvedl mluvčí regionální rady pro Severozápad Vojtěch Krump. „Z těchto peněz již bylo zhruba 9 miliard rozděleno.“
Je totiž jen na městech a obcích, jak kvalitně budou mít zpracované své projekty a kolik žádostí o dotace si podají. K podávání žádostí už bylo regionální radou pro Severozápad vyhlášeno několik výzev.

Součástí konference bylo také oznámení vítězů výtvarné soutěže Změň svou obec, či své město. „Přihlásilo se do ní 447 žáků, vybráno bylo dvanáct výkresů, ze kterých byl sestaven kalendář,“ uvedla koordinátorka soutěže Zuzana Kulhánková. Mezi vítězi jsou i žáci ústeckých základních škol, například Sofie Dundrová nebo Martin Dlouhý z 23. základní školy.