Program s názvem Umím říci ne navazuje na další preventivní programy, které byly připravovány sdružením Spirála od roku 2001. Pro školy je připravován bez nároku na finanční odměnu. Jeden třídní kolektiv absolvuje celkem 8 hodin tohoto programu.

Cílem včerejší akce bylo tedy konfrontovat děti s pojmy: šikana, agresivita, násilí fyzické i psychické. Naučit děti říkat „ne“ v případě násilí, agresivity a též strategii chování v konfliktních a mezních situacích života ve škole, v rodině či na ulici, a tak je motivovat k respektování společenských norem.

Během programu také děti dostaly manuál Umím říci Ne – průvodce strategiemi obrany, sepsaný přiměřeně k jejich věku, též kontakty na instituce, zabývající se dětskou problematikou.

Na ZŠ Nová to je již podruhé, co zdejší žáci takovýto program absolvovali. „Je to velmi užitečné. Akce posílí vztahy ve třídě, třída se dokonce lépe sžívá se svým třídním učitelem,“ uvedla zástupkyně ředitele školy Dana Brablcová. „Také je to přínosné z hlediska vychovy a šikany, což hodnotíme velmi kladně.“

Že to nejsou jen planá slova potvrzují i sami školáci. Program je v podstatě koncipován jako série her a povídání. Děti se jich zúčastňovaly s velkým elánem. Ilustrovat to lze na jedné z her, v níž je účelem předat svému spolužákovi smajlíka a říci mu, proč jej dostává. Několik dětí smajlíka spontánně předalo i třídní učitelce za velkou trpělivost, kterou s nimi má.

„Program je složen z psychosociálních aktivit, v rámci nichž se děti učí odolávat tlaku jedince i skupiny. Získávají tak dovednosti potřebné ke své obraně. Dětem jsou také poskytnuty informace, kam se v případě potřeby mohou obrátit o pomoc,“ uvedla Martina Vojtíšková, manažerka sdružení Spirála.

Policie zatím na základních školách v Ústí naštěstí případ skutečné šikany ještě neřešila. „Zjišťovali jsme pouze náznaky,“ uvedla mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová. „Pokud škola policii požádá o pomoc, prvním krokem je návštěva policejních preventistů ve třídě, kde se objevují náznaky šikany.“

Pokud se vztahy ve třídě nepodaří narovnat, vstupuje do toho obvodní oddělení nebo kriminální policie. „Paragraf na šikanu“ neexistuje. Vždy se do ní promítne několik trestných činů. Omezování osobní svobody, vydírání, krádež. Policisté upozorňují, že je důležité, aby se děti měly komu svěřit, pokud se se šikanou, ať už ve škole, nebo ve svém okolí, setkají.