Konkrétně jde v Ústí o sídliště Mojžíř s vysokou skladbou sociálně nepřizpůsobivých obyvatel.

Mojžíř s výhodami

Omezením pro podporu v rámci EU v oblasti bydlení je nyní podmínka zvaná de minimis, která znamená, že jeden vlastník může během 3 let čerpat z fondů EU maximálně 200 tisíc EU. Čili tuto částku může čerpat například majitel dvou domů, ale také bytové družstvo, které spravuje desítky objektů.

„U projektů, které mají být uplatněny v Ústí nad Labem v rámci dotačního programu EU pro takzvané deprivované zóny, by ale zásada de minimis měla padnout,“ uvedl Pavel Rakouš, ředitel odboru bytové politiky ministerstva pro místní rozvoj.

Za deprivovanou zónu je považováno sídliště Mojžíř. Zrušení omezení čerpat peníze nad rámec 200 tisíc EU má být v Bruselu dohodnuto do konce roku. Mojžířská zóna by pak měla získat z kapes daňových poplatníků asi 11 milionů eur, čili 250 milionů korun.

Pro ostatní peníze nejsou


Rakouš uvedl, že ministerstvo pro místní rozvoj má zájem, aby dotace byly v budoucnu rozšířeny, a to nejen na panelové, ale i na ostatní domy.

Program Panel, který řeší pomoc majitelům panelových domů, by mohl v budoucnu poskytovat majitelům domů dotace ve výši platby od 2 do 4 % úroků z půjčené částky na opravu domu. Nejvyšší čtyřprocentní kvótu by měli ti, kteří provedou kompletní opravu i se zateplením.

Zatím ale státní rozpočet podle Rakouše nemá dost financí, aby tuto modifikovanou variantu programu Panel podpořil.


Pomohla družstva

Situace na panelových sídlištích mohla být daleko horší, než jsou. Ale podle Rakouše na zlepšení situace mají výrazný podíl bytová družstva. Družstevníci na opravy domů dali nemalé peníze.

„Naštěstí v porevoluční euforii nebyla družstevní forma vlastnictví zrušena. Bytová družstva jsou mezistupněm mezi obecními byty a byty v osobním vlastnictví a při opravách panelových domů měla nejlepší podmínky pro odstraňování panelových vad. Sdružení vlastníků jsou velkým problémem, protože vlastníci v rámci domu mnohdy nejsou schopni se dohodnout na opravách,“ uvedl Rakouš.