Význam regionálních tratí, jako je podkrušnohorská Kozí dráha, proto do 20 let vzroste. Podle Doubravy je třeba do té doby malé regionální tratě udržet akceschopné. Je nutné tlačit na krajský úřad, na vládní úředníky a poslance, aby byla vypracována koncepce železniční rezervace.

„Pod pojmem železniční rezervace předpokládám proces převedení malých regionálních tratí do zvláštního ekonomického režimu. Důležité bude udržet tratě akceschopné a vypracovat studii dopravních a výrobních možností podél tratí,“ zdůraznil Jaroslav Doubrava.

Chce vystoupit s návrhem koncepce zajištění budoucnosti regionálních železničních tratí v ČR a získat podporu ministerstva životního prostředí.

Za Kozí dráhu bojuje i lídr kandidátky ČSSD Jaroslav Foldyna. Ten na nejbližším zasedání zastupitelstva navrhne obnovení dopravy na trati z Děčína do Oldřichova.

Podle Doubravy koncepce železniční rezervace musí zahrnout i analýzu možností dalšího využití okolní krajiny, včetně využití alternativní energie pro stavby u trati.

Například kdyby někdo v Telnici chtěl v návaznosti na trať otevřít montážní firmu, kde by byly kompletovány výrobky, bylo by nutné také zajistit vytápění a teplou vodu z vlastních zdrojů. Například pěstováním rychle rostoucího japonského topolu na svých pozemcích jako paliva pro vytápění.

Zdroje biomasy je nutné mít z bezprostředního okolí v množství odpovídající celoroční spotřebě. Soběstačnost je prioritní, protože zájemců o ni bude postupně více, než množství spalitelné biomasy.

Železniční rezervace musí pro budoucnost také počítat se začleněním regionální dráhy do integrovaného dopravního systému. Musí být definováno v jakém čase se dostane vagon se zbožím z hlavní trati, například z Děčína do stanic v obcích a dále do okolních obcí přeložením nákladu do nákladních aut, v osobní dopravě má navazovat doprava do dalších obcí pomocí minibusů.