Ten byl nakonec odhlasován všemi zastupiteli napříč politickým spektrem.

Radnice v první polovině roku rozhodla, že prodá blok domů Železničářská. Kamenem úrazu se tu stala budova, v níž je umístěna kotelna podniku Tepelného hospodaření Ústí nad Labem. Nájemníkům se totiž nelíbilo, že ji musejí odkoupit a strpět na ní břemeno užívání.

Zastupitelstvo pak na říjnovém mimořádném zasedání rozhodlo, že tedy výměníkovou stanici převede nájemníkům zdarma i s pozemkem. Zároveň za převzetí výměníkové stanice nabídla slevu z kupní ceny 400 tisíc Kč. Opozice složená ze zastupitelů KSČM a SZSP tehdy ovšem navrhovala, aby obvod slevil z prodejní ceny domu 4 miliony korun. Zastupitelé tuto změnu nakonec odmítli.

Zasedání bylo svoláno, protože nespokojení nájemníci sepsali petici, v níž obvod žádali o snížení kupní ceny, jelikož budou muset nést náklady na údržbu objektu.

Tento týden opět střekovští zastupitelé na zasedání probírali prodej Železničářská. Nájemníci, kteří budou muset domy odkoupit, například nechtěli – kromě kotelny THMÚ – odkoupit i chodníky.

Opět se na tato témata strhla divoká debata, která si nakonec vyžádala několikeré vyhlášení přestávek a tiché domlouvání mezi zastupiteli. Především licitování o slevě na chodník připomínalo proslulý bazar v Konstantinopoli.

Plané debatě nakonec učinil přítrž zdejší starosta Vlastimil Žáček (ODS). Podal návrh nového usnesení, který reflektuje jak požadavky opozice, tak požadavky nájemců prodávaných bytů, ale i vládnoucí koalice.

Starosta Žáček totiž navrhl, aby byla snížena cena o celkem dva miliony korun. Tedy 400 tisíc odhlasovaných na posledním jednání zastupitelstva, plus 1, 6 milionu nyní. Je to asi polovina oproti tomu, co požadovala v říjnu opozice.

„Motivovala mě především snaha o kompromis a vědomí, že zastupitelé jsou tu hlavně pro občany. Víc už ustoupit nemůžeme, jak s ohledem na obyvatele z bloku Domov, tak na současné ceny nemovitostí,“ komentoval to Žáček.

Tento návrh nakonec přijali jak opoziční zastupitelé, tak většina nájemníků z bloku Železničářská. Ti pak přistoupili i na to, že převezmou i chodníky.

„Uznal jsem, že 4 miliony, které jsem navrhoval posledně, jsou hodně a dohodli jsme se na kompromisu 2 milionů. Pan starosta konečně pochopil, že je potřeba s opozicí spolupracovat, takže došlo ke konsensu,“ uvedl zastupitel Liehne.

Střekovské zastupitelstvo odhlasovalo prodej bloku domů, nazvaný Železničářská sudá I. Blok zahrnuje městské domy v ulicích Železničářská, Třebízského a Tomáše ze Štítného.

Do toho kromě bytů patří ještě nebytové prostory, pozemky a další. Nabídková cena byla určena na základě odhadu na 2,4 milionu korun. Jeden byt původně vycházel průměrně na asi půl milionu korun, dnes asi na 400 tisíc.

Zastupitelstvo také rozhodlo, že domy prodá výlučně a pouze právnické osobě, kterou založí nájemníci, jež v domech bydlí a kteří o členství v takové osobě projeví zájem, a to jak z řad nájemců bytů, tak z nájemců nebytových prostor.