Vrchní soud totiž potvrdil v plném rozsahu rozsudek Městského soudu v Praze ve věci žaloby na ochranu osobnosti Jiřího Šulce proti DPÚK ze 14. ledna tohoto roku.

Městský soud tehdy konstatoval, že žaloba žádající omluvu a 150 tisíc korun není opodstatněná a ve všech bodech ji zamítnul. Zároveň Šulcovi uložil zaplatit Dopravnímu podniku náklady řízení.

Soud má kořeny v roce 2006, kdy začala takzvaná autobusová krize. Spor vygradoval v roce 2006, kdy kraj odmítl DPÚK zaplatit prokazatelnou ztrátu ve výši 315 milionů korun. Dopravci poté vypověděl smlouvu. V celé kauze dodnes trvá několik soudních jednání.

Jak ale naznačila dosavadní rozhodnutí soudů, řešení krize nebylo možné nalézt hlavně kvůli neschopnosti tehdejšího vedení kraje diskutovat s DPÚK. Tento stav trvá do– dnes a kraji hrozí, že bude muset zaplatit 1, 3 miliardy korun právě jako náhradu za vypovědění smlouvy.

Nová samospráva ovšem slibuje, že se s dopravcem pokusí najít společnou řeč.

Slíbil to nový krajský radní Petr Benda. Ten je zároveň tím, kdo v krajské ČSSD hraje první housle. „Určitě bude naší prioritou dojít s DPÚK k takové dohodě, aby to stálo občany kraje co nejméně peněz. Myslím si, že není potřeba za minulé chyby ODS platit,“ řekl.

Vyřešení sporu s DPÚK, který žádá uhradit škodu ve výši 1,3 miliardy korun, považují za stěžejní i komunisté. „Mimosoudní vyrovnání by bylo pro Ústecký kraj nejvhodnější a nejrozumnější řešení, jak ukončit konečně kauzu, kterou nám tu zanechalo bývalé vedení Ústeckého kraje,“ komentoval to nový zastupitel Jaroslav Komínek.

DPÚK vyhrál mimo jiné i stížnost u Evropské komise, která zkonstatovala, že nově udělené koncese na veřejnou dopravu v kraji nejsou platné a že Ústecký kraj musí vyhlásit soutěž novou.

Pikantní je, že Jiří Šulc, kterému je veřejností nešťastný spor s dopravcem kladen za vinu nejvíce, se stal novým radním pro dopravu. K problematice se prozatím nevyjádřil.