Maminky po zaregistrování obdržely šek na pět tisíc korun, za který mohou ve vybraných prodejnách nakoupit věci na své ratolesti. U vstupních dveří obdržela dále každá maminka památníček pro miminko a květinu.

Na vítání bylo pozváno celkem 92 novopečených maminek, ale do sálu kulturního domu jich dorazilo pouze 80. Úderem patnácté hodiny začal celý slavnostní akt. Po úvodních vánočních koledách před zaplněný sál rodičů a prarodičů předstoupili se svým proslovem primátor města Jan Kubata (ODS) a náměstek primátora Arno Fišera (ČSSD).

Vítání občánků si užívala také novopečená obyvatelka města Terezka Čapková s oběma rodiči a babičkami. Krásnou slavnostní chvíli dotvářel svým zpěvem chlumecký pěvecký sbor Koťata, který zazpíval nejednu vánoční koledu

Slavnostní akcí provázel radní města Milan Bartůněk (ČSSD). Patronem Vítání občánků je město Ústí nad Labem a celou akci uspořádala reklamní agentura Roxy II.