13:52 Primátor popřál všem krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2009. Zastupitelstvo je u konce. Děkujeme za pozornost.

13:47
Zasedání zastupitelstva je téměř u konce.

13:25
Zástupci ČEZ odešli ze sálu. Primátor Kubata hovoří o zvažovaném zřízení služebny městské policie v Nových Skoroticích. Arno Fišera vysvětluje, jak budou fungovat nové jídelny.

13:16
Zastupitelé schválili usnesení, podle kterého se za určitých podmínek vymezují proti stavbě elektrárny. Všichni byli pro. „My toto stanovisko vnímáme. Není to pro nás nic nového,“ zareagoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

13:08 Jednání bude na pět minut přerušeno. Připravuje se usnesení ke stavbě elektrárny.

13:05
„My jsme k vám chovali korektně. Vy jste však jen do médií sdělili, že komise k elektrárně je neobjektivní. Přeji vám krásné Vánoce plné rozsvícených svíček,“ uvedl Arno Fišera.

12:58
Kubata dodal, že nechce dopustit, aby se zhoršilo životní prostředí v Ústí nad Labem. Ostře se proti ČEZu postavili i občanští demokraté. Kubata dál nešetří kritikou.

12:54
„Jste připraveni odpovídat na odborné otázky, které vám bude klást komise k elektrárně?“ dotazoval se Kubata představitelů ČEZ. „Ano,“ odpověděl člen představenstva PPC Úžín Jiří Kobosil.

12:50
„Přesně vidíte, kam jste tuto diskusi dovedli. To je kvůli tomu, že nemá žádné informace,“ uvedl Jan Kubata.

12:42
„Pokud dojde ke zvýšení emisí, bude to v rozporu se zájmy města,“ zareagoval zastupitel Jindřich Šedivý (ČSSD). „Pozastavuji se na tím, proč zástupci ČEZ přijeli do Ústí, když nám nejsou opět cokoliv říci,“ podotkl zastupitel Tomáš Jelínek (SZSP).

12:38
Ředitel ČEZ pro obnovu elektráren Václav Matys sdělil, že se rozhodli pokračovat v původní stavbě. „Zdroj svými imisemi významně neovlivní podmínky v Ústí. Požádáme o další veřejné povolení, které potřebujeme. Mimo jiné požádáme i o integrované povolení,“ dodal Matys.

12:28
Na program zastupitelstva se dostala otázka plánované stavby paroplynové elektrárny ČEZ v Úžíně. „Odsuzuji jednání společnosti ČEZ,“ řekl primátor Kubata a jedním dechem dodal: „Dopis, který jsem dostal je nejasný. Nesouhlasíme se stavbou PPC Úžín kvůli nedostatku informací.“

12:20
Pokuta bude hrozit lidem, kteří v Ústí nad Labem odhodí žvýkačku, nedopalek cigarety nebo zbytky potravin. Vyhlášku právě schválili zastupitelé. Ústečtí strážníci budou moci podnikatelům udělit pokutu do 200 tisíc korun. Sankci neuniknou ani majitelé psů, kteří neuklidí výkaly po svém domácím mazlíčkovi.

12:15
Ústečtí zastupitelé schválili, aby město uzavřelo smlouvu na vytvoření Labské paroplavební společnosti. Ta má zajistit provozování osobní dopravy na řece Labi v oblasti Českého středohoří. Do obecně prospěšné společnosti vstupují města: Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem. Společnost se uzavírá na dobu neurčitou.

12:11
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o partnerství s krajským úřadem na projektu Labská stezky. Celková trasa této cesty je 96,5 kilometrů. V současné době je dokončeno v požadovaných parametrech 46 kilometrů. Ústí nad Labem zajistí spolufinancování projektu ve výši 7,5 procenta. Náklady na realizaci Labské stezky na území kraje jsou odhadovány na 300 až 400 milionů korun. Většinu zaplatí Evropská unie. Termín dokončení realizace byl stanoven do konce roku 2013. Celkovým cílem projektu je vybudovat mezinárodní cyklistickou trasu.

11:49
Před sálem zastupitelstva už čekají mluvčí ČEZ Ladislav Kříž, ředitel ČEZ pro obnovu elektráren Václav Matys a člen představenstva PPC Úžín Jiří Kobosil.

11:34
Město poskytne hokejovému klubu Ústečtí Lvi bezúročnou půjčku ve výši dva miliony korun. Společnost HC Slovan Ústí požádal primátora o půjčku kvůli současné tíživé finanční situaci. Dva miliony korun budou použity na uhrazení provozních nákladů společnosti s tím, že tato půjčka bude splacena nejpozději do 31. 12. 2009. Zastupitelé zároveň dnes už schválili 11,5 milionu korun hokejovému klubu pro rok 2009.

11:30
Zastupitelé schválili finanční příspěvek ve výši 108 tisíc korun pro občanské sdružení Estuario na akci „INTERNATIONAL OLD BOYS CUP 2008“. Před časem na tuto akci mimo jiné přijel Antonín Panenka nebo trenér české fotbalové reprezentace Petr Rada.

11:15
Zastupitelé schválili finanční příspěvek ve výši 550 tisíc korun pro Dům kultury města Ústí nad Labem. „Byla jsem na koncertě Evy Urbanové. Je škoda, že nebyly v domě kultury otevřené takzvané milionové toalety,“ sdělila zastupitelka Květoslava Čelišová (KSČM). „Opozice bude toalety stále kritizovat. My je snad necháme za další třicet milionů zbourat,“ zareagoval s úsměvem primátor Jan Kubata.

11:08
Ústečtí zastupitelé schválili rozpočet na příští rok. Pro bylo 27 zastupitelů, sedm se zdrželo a žádný zastupitel nebyl proti. Příjmy města budou ve výši 1,52 miliardy korun a výdaje 2,09 miliardy korun. Zastupitelé zároveň schválili přijetí kontokorentního úvěru ve výši 300 milionů korun se splatností do jednoho roku na krytí přechodného nedostatku finančních zdrojů v průběhu roku 2009. „Ústí není zadlužené a ani kvůli dvěma úvěrům nebude,“ podotkl náměstek primátora Libor Turek.

11:02
Diskuze se opět vrací k návrhu rozpočtu. Komunistická zastupitelka Květa Rybarová se ptala, proč v návrhu rozpočtu chybí peníze na provoz ústeckého domu dětí a mládeže, který od 1. ledna příštího roku přejde na město Ústí. „V poslední době jsme intenzivně jednali s ředitelem domu dětí a mládeže. Děti během příštího roku opustí zcela nevyhovují objekt a přesunou se do zadní části domu kultury,“ zareagoval náměstek primátora Jan Řeřicha (ODS).

10:56
Primátor města Jan Kubata (ODS) hovoří o problémech s nepořádkem, který se v poslední době objevil v některých ústeckých lokalitách. „Věřím, že problémy se nám v příštím roce podaří odstranit,“ uvedl Kubata.

10:48 Diskutuje se o návrhu rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2009.

10:31
Cenu primátora za přínos ústecké kultuře získal Ladislav Muška. „Došlo k zajímavé situaci. S profesorem Kobrlem jsem spolupracoval dlouhá léta v divadle. Ani to ocenění mě nezastaví, aby si do konce života jen nasadil bačkory. Velice se cením toho, že byla moje práce dnes takto oceněna,“ sdělil Muška.

10:29
Zastupitelé udělili čestné občanství Vlastimilu Kobrlemu. Ten byl jedním z pěti nominovaných na tuto cenu. Radní vybírali mezi Helenou Šedivou, Miroslavem Draxlem, Ivo Wiesnerem, Ladislavem Muškou a Vlastimilem Kobrlem. Právě toho radní nakonec vybrali. Kobrle výrazně ovlivnil kulturní život ve městě Ústí nad Labem. Mluvčí ústeckého magistrátu sdělil, že více jak 40 let vede Ústecký dětský sbor, který úspěšně vystupuje i v zahraničí a prošlo jím více než 300 děti. Celý sál Kobrlemu ve stoje tleská. „Budu se i nadále snažit s dětmi pracovat, pokud mi to zdraví dovolí. Děkuji všem, kteří se podíleli na tomto významném uznání,“ uvedl Kobrle.

10:18 Novou náměstkyní primátora byla zvolena Zuzana Kailová. Pro bylo 30 zastupitelů, čtyři se zdrželi hlasování. Primátor města Jan Kubata nové náměstkyni gratuluje. Od Arna Fišery dostává Kailová obří kytku. „Těším se na společnou spolupráci,“ sdělila Kailová poté, co byla do nové funkce jmenována. Radním byl zvolen Arno Fišera.

10:11
Zastupitelé budou volit nového náměstka primátora. Současný náměstek Arno Fišera oznámil svou rezignaci. Klub zastupitelů ČSSD navrhuje na post náměstka Zuzanu Kailovou a do funkce radního Arna Fišera.

10:02
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem začíná. Omluveni jsou ministr zemědělství Petr Gandalovič a radní Tomáš Indra. V sále je 35 zastupitelů.