Starostka Trmic Jana Oubrechtová sdělila, že jejich městský úřad podepíše s krajem smlouvu, čímž dojde k bezúplatnému převodu. Podle ní je most v havarijním stavu.

František Janačík z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje uvedl, že nynější rozhodnutí zastupitelů potvrzuje dlouhodobý úmysl krajské samosprávy, kterým je oprava mostu. Podle něj o znovuotevření mostu pro silniční dopravu usilují i firmy, jenž se nacházejí v přilehlé průmyslové zóně.

„Vzhledem k vyčísleným nákladům na opravu v minimální výši 70 milionů korun bude potřeba vyjednat dotační podporu,“ dodal Janačík. Znovuotevření mostu je prý nejen pro Trmičany důležité. „Do průmyslové zóny denně přijíždí 3500 lidí. Cesta do práce by se pro ně zkrátila,“ uvedla Oubrechtová.

Zároveň dodala, že podle havarijních plánů podniků v okolí je cesta přes most úniková. „Pokud se vylije voda nebo se stane nějaká nepředvídaná událost, tak je to jedna z možných přístupových tras, ale v současné době je zavřená,“ dodala starostka Trmic.

Janačík řekl, že kdy se zahájí oprava mostu, závisí na tom, jak se rychle podaří získat potřebné finanční prostředky.

Na Ústecku není most v trmické průmyslové zóně jediným, který je v havarijním stavu. Například most u Strážek je už nějakou dobu pro silniční dopravu úplně uzavřen. Ve špatném stavu byl také most u Lovečkovic. Ten se však v létě opravil. Naopak přívoz mezi obcemi Velké Březno a Povrly, který vlastně supluje za mosty od Ústí do Děčína, má v posledních letech problémy s nedostatkem vody v Labi.