Převod se tedy může protáhnout. Nehledě na to, že se jednání s krajským úřadem ohledně této problematiky ještě nekonalo.

Zastupitelstvo souhlasilo s převodem Mariánského mostu na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) letos v prosinci. Převod by měl být proveden včetně pozemků. ŘSD by za most mělo zaplatit celkem 95 milionů korun. Zároveň kromě mostu a jeho pozemku odsouhlasili také převod komunikace na sjezdových rampách a samozřejmě i pozemku pod nimi Ústeckému kraji.

Jak ovšem uvedl František Janačík z kanceláře hejtmana, podmínky případného převodu nájezdových ramp na Ústecký kraj zatím ještě nejsou dohodnuty. „Mimo jiné je třeba se vypořádat právě s rozporem se zákonem o pozemních komunikacích.“

V případě převzetí mostu státem, který vlastní ze zákona pouze silnice I. třídy a vyšší, se totiž podle tohoto zákona nájezdové rampy přiřazují jako součást komunikace vyšší třídy, tudíž by musely být přiřazeny k majetku státu.

„Připomínáme, že komunikace napojené na straně Střekova, které jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, jsou ovšem komunikace třídy nižší,“ pokračoval Janačík.

Myslel tím rampu směrem na Děčín, zapsanou jako číslo II/261 a rampu směrem na Kamenný Vrch, očíslovanou III/25841.

Město se zatím právním vypořádáním tohoto problému nezabývalo. Podle vedoucího ústeckého odboru dopravy Dalibora Dařílka je legislativa ohledně převodu nájezdových ramp na kraj velmi složitá a město se s ní vypořádá až později.

„Teď ani nemá cenu se tím zabývat. Začneme na tom pracovat, až se uskuteční převod samotného Mariánského mostu na Ředitelství silnic a dálnic. Jestli se tedy uskuteční,“ řekl Dařílek.

K převodu by mělo dojít přibližně v polovině ledna příštího roku. „Ústečané samozřejmě nic nezaregistrují, protože změna vlastníka se jich vůbec nedotkne,“ doplnil informaci mluvčí města Milan Knotek s tím, že cena byla schválená ministerstvem financí a činí 94,5 milionu korun.