V tomto roce se tak stane dostavbou obchodně zábavního centra Forum. Jeho zastavěná plocha tu dosáhne 17,7 tisíce metrů čtverečních. Samotné dvoupodlažní centrum nabídne 25 tisíc metrů čtverečních ploch k pronájmu.

O vhodnosti stavby, jež by měla stát okolo 1,7 miliardy korun se dodnes vedou diskuse. U řadových občanů vyvolává rozporuplné pocity. „Je to příliš monstrózní stavba,“ odmítal ji Jaroslav Nikodým. Na druhou stranu jsou i tací, kteří se těší, až bude dostavěna. Především ti mladší. „Třeba konečně bude v Ústí kam se jít bavit,“ zadoufala Martina Frühlichová.

Město si od Fora slibuje hlavně příliv turistů. Proto z Fora postaví i lanovku na Větruši, jež je jedním ze stěžejních projektů městského integrovaného plánu (IPRM). Zde jsou předpokládány celkové náklady 75 milionů korun. Ústí ji musí spolufinancovat minimálně ve výši 5, 62 milionů.

„Jelikož jsme s IPRM uspěli, musíme na tyto investice dotaci obdržet. Začíná tak další etapa rozvoje Ústí nad Labem,“ řekl k tomu před časem primátor města Jan Kubata.

Město jinak investoru Fora Multi Developmentu vychází všemožně vstříc. „Na rozdíl od jiných projektů, nadšení ze strany vedení města naši práci provází po celou dobu,“ komentoval to Ronald Dasbach z Multi Developmentu při zahájení stavby.

Stavbu Fora zahájil investor letos na jaře po ukončení archeologického průzkumu v místě. Náklady na něj dosáhly zhruba 18, 8 milionů korun.

Výzkum trval od září loňského roku po dobu 5, 5 měsíce. Během něj byly nalezeny kromě keramiky a pazourkových nástrojů i dvě vzácné keramické sošky Panny Marie s Ježíškem, případně neporušená kostřička novorozence v zásypu odpadní jámy.

Prováděn byl na ploše 4, 5 tisíce metrů čtverečních. „Patřil k nejrozsáhlejším průzkumům městského centra v severozápadních Čechách za posledních minimálně 30 let,“ uvedl po ukončení průzkumu historik Václav Houfek z ústeckého městského muzea.