Univerzita si letos připomíná 55 let vysokoškolského vzdělání v Ústeckém kraji a 140 let od úmrtí Jana Evangelisty Purkyně, jehož jméno nese UJEP ve svém názvu.

Za přínos v oblasti designu keramiky a porcelánu získá ve čtvrtek v Severočeském divadle opery a baletu generální ředitel Českého porcelánu Vladimír Feix čestný titul doktor honoris causa. „Přispívá nejen vysokému vzdělání v tomto oboru na škole,“ řekla mluvčí univerzity Jana Šiková. Feix byl dlouholetým předsedou správní rady UJEP, nyní zastává funkci místopředsedy.

Před dvěma roky udělila univerzita stejný titul prezidentu Václavu Klausovi. Ocenění z rukou rektorky tehdy převzal za rozvoj ekonomických věd v národním i mezinárodním měřítku.

K výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně vznikla publikace o jeho životě. Napsali ji David Tomíček a Jana Englová. Oba za to ve čtvrtek dostanou pamětní listy. Získá ho i baronka Jana Germenis – Hildpradt Ottenhausen, jejíž rodině patří zámek v Blatné. Právě na něm učil Purkyně děti místní šlechty.

Jana Germenis se podle Šikové mimo jiné angažuje i v Purkyněho nadaci. Do Ústí přijede baronka už ve středu.

Ústecká univerzita letos připravuje ke svému výročí řadu akcí. Například 4. května se uskuteční kulturní a sportovní den rektorky. Na 6. května je zase naplánován univerzitní majáles.

Snahy o vybudování vysokoškolského zařízení se v severozápadních Čechách datují od skončení druhé světové války. Důležitým krokem bylo otevření ústecké vyšší pedagogické školy v září roku 1954. Do prvního ročníku dvouletého studia v budově dnešní základní školy v ulici České mládeže tehdy nastoupilo prvních 50 posluchačů.

Zlom nastal v roce 1964. To se z dosavadního pedagogického institutu vytvořila samostatná pedagogická fakulta. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně byla zřízena v roce 1991.