Při odstraňování nehodových míst a úseků dopravní policie v Ústí nad Labem bere v potaz lidské chyby. Snaží se při jednání s kompetentními orgány prosazovat takové návrhy dopravního systému, jež budou s těmito chybami počítat. Prosazuje vytváření co nejjednodušší a netrestající komunikace. Přihlíží i k tomu, že koncentrace na lidského činitele přináší odstranění pouze 10 procent dopravních nehod.

To znamená, že každý člověk je omylný a má své starosti. Udržet pozornost po celou dobu řízení není jednoduché. Policii je toto jasné, a prosazuje názor, že trestání většiny řidičů není nutné, neboť spoustu nehodových míst na území města lze upravit, aby byl naplněn smysl úvodní věty.

Pokud se například zruší semaforová křižovatka a místo ní vznikne kruhový objezd, pak je tu pokles nehod až o 90 procent. Poklesnou náklady na údržbu i další bezpečnostní opatření, klesne počet přestupků či úředníků zabývajících se trestáním lidí. Ubyde také hlučnost, náklady na pohonné hmoty, emise prachu od brzdících vozidel, nebudou vyježděné koleje od nákladních vozidel a další.

Pokud vyroste nadchod, pak ochrání 100 procent přecházejících. Jen musí být vybudován v cestě chodců. Je smutné, že veřejně činné osobnosti města se vyjadřují proti tomuto opatření, protože nadchody prý stejně nikdo nepoužívá. Lepší by byl pozitivní přístup a propagace nadchodů s vědomím, že tak ochrání většinu chodců. Proto se policie snaží působit na správce komunikací tak, aby se dopravní situace co nejvíc přiblížila té na západ od nás.

I chodci sami ukazují, že jim je jedno jak a kdy chtějí přejít. I zaměstnanci Masarykovy nemocnice zdejší přechod nepoužívají. Je zajímavé, že se jim nikdy nic nestalo. Dávají si totiž pozor. Je tedy bezpečnější přechod, nebo to místo, kde přechod není? Nehledě na to, že přechod je zde vybudovaný v rozporu s normou. A jsme bezpeční na světelném přechodu, když chybující řidič projede na červenou?

Problém, který je na ulici Sociální péče, si samozřejmě zaslouží pozornost. Tato komunikace je jedna velká nehoda. Ke zraněním dochází od křižovatky s Bělehradskou až po křižovatku s Božtěšickou. Policisté však hlídají nehodová místa na všech komunikacích. Nerozlišují silnice na státní či městské, ale chtějí je jednoduché a bezpečné.

Kontrolují 28 nehodových míst, většinou semaforové křižovatky, 6 nehodových úseků na komunikacích I. a II. třídy a dalších 5 problematických místních komunikací. V kritickém úseku u nemocnice vykonávají službu denně. V lednu 34, v únoru 25 a v březnu 40. Plně si uvědomují složitost řešení zdejších nehodových míst a mrzí je, že postoj silničních správních orgánů je takový, jaký je.

ZPRACOVALI Karol Kočárek a Veronika Hyšplerová, Policie České republiky