Sobota 18. dubna 2009

Na pietní pochod pořádaný Autonomními nacionalisty přijelo do Ústí přibližně 300 českých radikálů a kolem 50 extrémistů z Německa.

Shromáždění na Lidickém náměstí začalo proslovy až kolem 20.00 hodiny. Na pochod se za zvuků bubínků vydali nacionalisté pár minut po 21 hodině. Průvod vyšel na nahlášenou trasu centrem města a až ke kruhovém objezdu u hotelu Vladimir byl klid.

Tam ale na nacionalisty čekala asi stovka antifašistů a snažila se své protivníky vyprovokovat. Zde měla policie nejvíce práce, byly slyšet rány policejní rozbušky, došlo i k potyčkám a zatýkání.

Zbytek pochodu proběhl bez větších problémů a v půl jedenácté byl pochod ukončen. "Jsem spokojený, příští rok na pochod navážeme, chceme založit tradici," řekl organizator akce Adam Berčík.

Asi 1200 policistů zůstává v Ústí pro jistotu až do nedělního rána, aby se předešlo případným střetům, na které se určité skupinky antifašistů chystaly.

23.15 - Ve městě je klid,v ulicích zůstává jen malé množstvíhlídkujících policistů.

22.56
- Policejní těžkooděnci hlídkují v Jirchářích, na hlavním nádraží, kde jsou ještě malé skupinky nacionalistů, které čekají na vlak. Zdá se, že vše proběhne v poklidu.

22.40 - Někteří účastníci pokládají věnce a květiny k pamětní desce umístěné na budově magistrátu. Všude je klid. Lidé se rozcházejí ke svým autům a na nádraží.

Trasa pochodu nacionalistů v Ústí nad Labem - centrum

Fotograf v terénu: Karel Pech
Redaktoři v terénu:Janni Vorlíček, Petr Sochůrek, František Roček
On-line zpracování: Monika Gondová, Michaela Hlinková, Vladimír Mayer
Informace z Krupky: Petr Málek


22.34 - POCHOD BYL OFICIÁLNĚ UKONČEN

22.33 - Někteří účastníci pochodu už odcházejí směrem kobchodnímu domuLabe a Adam Berčík pronáší závěrečné slovo. Stále vyzývá ke klidu.

22.31 - Kuriozita: Obsluha garáží pod Mariánskou skálou bude muset volat agenturu, která má na starosti parkoviště, aby odtamtud vyprovodila lidi, kteří si parkovací dům změnili ve vyhlídkovou věž.

22.28 - Pochod dorazil na Lidické náměstí, kromě incidentu u kruhového objezdu u Hotelu Vladimír se nic dramatického nestalo. Teď vše záleží, zda-li se rozejdou všichni v klidu domů.

22.22 - Pořád klid, je slyšet jen tlukot do bubnu. Pochod je před Domem kultury.

22.16 - Zátaras těžkooděnců u OMV - zásah proti nejméně dvěma mužům. Další muž odjel nabouraným autem a byl stíhán policií. Dva muži byli položeni na zem a za silného odporu jim byla nasazena pouta. Jeden několik minut hystericky křičel a musel být zvládnut skupinou nejméně 8-10 policistů, kteří ho drželi u plechového plotu.

22.15 - Zahnulo se z Hrnčířské ulice do Velké Hradební kolem finančího ředitelství. Je zde cítit chemický zápach, ale není nic potvrzeno.

22.10 - Prošlo se kolem Mírového náměstí bez incidentu a dále je pochod Hrnčířskou ulicí. Zde je již více přihlížejících. Na Předmostí stojí kordon aut. Není slyšet demonstranty proti pochodu.

22.06 - Antifa ustupuje směrem k poliklinice, v podstatě jsou už zklidnění a vodní dělonemuselo býtpoužito. Rozpadli se na drobné skupinky. Maha4all má dále otevřeno dle plánu. Na křižovatce u kruhového objezdu zůstává asi 50 policistů, z toho část ukončuje uzávěru Roosveltovy ulice. Kolem polikliniky začalo jezdit oklikou MHD.

22.01 - Revoluční ulice: Celá cesta je obestoupená těžkooděnci a kolem přihlíží několik málo Ústečanů.

21.56 - Severoplyn: zastaven provoz, pořád je klid, už se nebubnuje. Pochod se pohybuje směrem z Klíšské ulice k benzínové pumpě AGIP. Dále se bude pokračovat směrem do města.

21.48 - Přijelo vodní dělo, které je připraveno zakročit proti demonstrantům.

21.47 - Procházejí Klíšskou ulicí.

21.43 - Policie zatlačila část antify směrem k poliklinice na roh budovy pošty a telekomunikací, druhou část vytlačili na Královu výšinu. Sedm policistů blokuje východ z Maha4all, kde je 20-40 lidí, nelze to přesněji odhadnout. Je vidět výbušky a došlo ke rvačkám. Zadrženo pět osob, z toho jedna byla podnapilá. Teď stojí kordon asi 30- 40 policistů na rohu pošty a antifa je od nich asi 15 metrů dál, někteří z nich hází láhve z umělé hmoty. Nejedná se však zatím o žádný útok.

21.38 - Anarchisty rozhání policie a mezi nima bouchají výbušky, pochod byl prozatím odkloněn do Londýnské ulice. "Jsou tu oblaka dýmu od výbušek a hrozný kravál," uvedl přímo z místa jeden z našich redaktorů. Těžkooděnci se snaží, aby byli obě skupiny odděleny neustále od sebe. Účastníci pochodu dodržují disciplínu.

21.34 - Policie vyhazuje výbušky, pochod se přiblížil ke kruhovému objezdu. Do čela pochodu vyrazila jízdní policie.

21.31 - Příslušníci levicových radikálů jsou stále na místě a jsou hlídáni kordonem policistů. Levicový radikálové pískají, mávájí transparenty a skandují.

21.27 - Od kruhového objezdu už je slyšet pískání antifašistů a pořadatel pochodu vyzývá své soudržníky, aby se nenechali vyprovokovat k žádné potyčce. Pochod se na chvíli pozastavil.

21.26 - Pomalu se nacionalisté přibližují k Hotelu Vladimír.

21.24 - Průvod se právě nachází v Churchillově ulici před Lidovou knihovnou, postupuje směrem ke kruhovém objezdu, kde je podle zpráv již levicový radikálové. Na chodnících postávají lidi a účastníci pochodu se zatím zdrželi skandování hesel. Pochod je poměrně klidný. Většina z nich nemá svíčku ani pochodeň, jak se původně avizovalo.

21.19 - V ulici Králova výšina, je zhruba 150 anarchistů a přibližně 50 jich je na Masarykově ulici. Organizátor pochodu upozorňoval jdoucí nacionalisty, aby nevybočovali z prostoru a nedávali tak důvod zakročit policii. Roosveltova ulice (nad Maha4all) je uzavřena kordonem 30 policistů. Dále je na Masarykově ulici směrem k poliklinice asi 100 policistů. Přímo na kruhovém objezdu stojí cisterna s vodním dělem. Směr do Masarykovy ulice dolů do města je zatarasen policejními dodávkami a asi 40 - 50 těžkooděnci. Vše je prakticky uzavřeno, nikoho z civilistů nevpouštějí do trasy pochodu. Přítomen je také ředitel Hotelu Vladimír Michal Václavík, který doufá, že nedojde ke střetu a následnému poškození majetku hotelu.

21.15 - Účastníci pochodu bubnují na bubínek, přihlížejí civilisté z oken, nad pochodem se pohybuje helikoptéra. Policisté oddělují řadové občany od účastníků akce.

21-13 - Průvod právě vyrazil, doprovází ho těžkooděnci, nachází se právě u Paláce Jordán.

21.05 - Svolavatel pochodu dal pokyn k jeho zahájení. Požádal účastníky, aby se seřadili do pětistupů a aby si připravili prapory a transparenty. Účastníci se řadí a vyjdou do Velké Hradební podle plánu. Mapka níže…

21.01 - Právě hovoří řečník z Maďarska, opět odmítají poválečný vývoj v Evropě. Do jedné řady staví Beneše, Stalina, Churchilla a další. Tento řečník by podle všeho měl být poslední. Pomalu se jim krátí čas, neboť akce byla oznámena do 23.00 hodin.

20.53 - U kruhového objezdu nad hotelem Vladimír jsou zhruba od poledne anarchisté

20.44 - Stále jsou pronášeny proslovy na Lidickém náměstí, řečníci většinou odmítají demokracii. Další z nich hovořil o "Izraelské okupaci Palestiny". Mezi lidmi se proplétá několik fotografů z řad radikálů, kteří si fotografují nejenom průběh shromáždění, ale také tváře novinářů a dalších.

20.20 - Němec ukončil svůj proslov prohlášením o boji. "…Budem společně kráčet na bojiště svobody, cti a spravedlnosti…"
Dále hovoří opět Berčík o válečné historii.

20.17 - Mluví hosté z Německa, vyjadřují se také k problematice bombardování. Z jeho proslovu ovšem několikrát zaznělo"tschechei", což je výraz, který jako první veřejně začal používat Hitler a němečtí nacisté. Proslovy německých hostů jsou velmi emotivní.

20.11 - Jeden z organizátorů Adam Berčík právě rekapituluje historii náletů v dubnu 1945, hovoří o počtech obětí, zničených domů, atd.

20.10 - Pochod přitáhl pozornosti i zahraničních médií, na místě je např. i německá televize ARD.

20.02 - Právě začal pietní akt na Lidickém náměstí

20.09 - Před samotným zahájením pochodu pronáší Berčík proslov a vyzývá účastníky pochodu, aby zbytečně nevyprovokovávali žádné střety. Dále pronáší proslov i německý vyšší představitel. Nad náměstím létá neustále policejní vrtulník. Začínají se řadit těžkooděnci.

20.02 - Pořadatel oznámil účastníkům pochodu, že po celou dobu platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů, vykřikování hesel a další. Kdo toto nebude respektovat, bude z pochodu vyloučen. Začínají se shromažďovat u magistrátu a připravují se na vykročení na trasu.

19.58 - Na Lidickém náměstí se pohybují i členové DS, nezdá se však, že by na organizováním akce byli nějak zainteresování.

19.55 - "Česká Lípa odchod" zavelel muž ve skupince 10 - 12 lidí. Podle muže, který zavelel, to organizátoři nezvládli a poté odešli.

19.53 - Policie zátarasem v Revoluční ulici oddělila nacionalisty od anarchistů.

19.51 - Podle svolavatele pochodu Adama Berčíka se pochod zdržel kvůli technickým potížím: "Potíže jsou způsobené dle mého názoru až přehnanými kontrolami policie." Do hodiny by se měl zhruba 300 - 350 členný dav pohnout na oznámenou trasu centrem města. Pořadatelé se znovu zavázali, že z jejich strany nedojde k žádným provokacím.

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA POCHODU CENTREM MĚSTA

Trasa pochodu nacionalistů v Ústí nad Labem - centrum

19.42 - V poslední půlhodině bylo stále ještě zjištěno několik osob, které přicházeli s nožem. Raritou byl dlouhý kuchyňský nůž.

19.31 - Ministr Kocáb přišel v doprovodu městských strážníků, byl celý v černém a s nasazenou kapucí. Potichu zmizel na Magistrát města Ústí.

19.22 - Svolavatel pochodu stále čeká na dva autobusy tvrdého jádra pravicového radikálního hnutí a další mají být zadržováni policií. Na náměstí zatím radikálové nacvičují bušení do bubínků.

19.21 - Odposlechnuto z policejních vysílaček: Policie zadržela na západním nádraží jednu osobu, která měla batoh plný výbušek.

19.14 - Před redakcí Deníku se vyrojilo ze čtyř aut asi 20 nacionalistů. Policisté vzápětí prohledali křoví, zda-li tam extrémisté neschovali zbraně atd.

19.08 - Pochod zatím nezačal. Pravicový radikálové se stále zdržují na Lidickém náměstí. Pořadatel pochodu požádal přítomné aby měli strpení, protože: "…naši kamarádi jsou zadržováni policií a máme menší technické potíže, které teď řešíme." Požádal pořadatele, aby se stáhli na vyvýšenou plochu před budovou magistrátu.

18.56 - Na Lidické náměstí přicházejí pravicový extrémisté, ale sem tam i řadový občan. V tuto chvíli je na náměstí kolem 250 nacionalistů. Polohlasně je slyšet i rasistické poznámky. Také nastala komická situace - odposlechnuto z dialogu dvou pravicových českých extrémistů. Jeden nacionalista říká druhému: "Hele viděls ty němce?" A dodává obdivně: "Úplně jiná liga, co…"
Na náměstí je jinak klid, vše probíhá spořádaně.

18.45 - S německými radikály přijel i známý představitel radikální pravice a vyšší činovník pravicové strany.

18. 32 - Zhruba kolem šesté hodiny došlo na Masarykově třídě ke střetu mezi skupinkou pravicových extrémistů a anarchisty.

18.31 - Radikálové z Děčína, Prahy a Německa se spojili, je jich zhruba sedmdesát. Nyní jsou na Mírovém náměstí a policie je po kontrole OP vpouští po pěti na Lidické náměstí. Přikazují extrémistům sejmout kukly, protože to je podle zákona přestupek.

18.27 - Policie zatím žádné zbraně od extrémistů z vlaku, který přijel od Dráždan, nenašla. Řeší zda-li jim ponechat vlajky.

18.26 - Náhodným cestujícím policejní koridor na vlakovém nádraží umožnuje procházet a není jim nijak bráněno v odchodu ven.

18.15 - Na Lovosické silnici hlídkuje policie, která odstavila ke kontrole již několik vozů.

18.14 - Policie kontroluje po jednom příjezd pravicových radikálů, kteří dorazili z Drážďan. Je jich asi 15 a chovají se slušně, nechávají se v klidu prohledat policií.

18.13 - Přijel vlak z Drážďan.

18.08 - Na Lidickém náměstí je předběžná tisková konference PČR. Je na ní asi 500 osob, policisté informují o situaci v Ústí a sdělili, že z Něměcka sem osobními auty a autobusy míří nacionalisté. Na místě je již připravena skupina anarchistů, která je připravena narušit pochod.

18.07 - V nádražním prostoru stojí policejní kordon. Mají kuklu, aby je nebylo možné identifikovat a očekávají příjezd dalších extrémistů. Sekunduje jim u toho Městská policie, člen antikofliktního týmu a Pořádkové služby PČR.

18.04 - Před hlavním vlakovým nádražím postávají dvě skupiny pravicových radikálů. Většina z nich přijela z Děčína a zdá se, že čekají na své soudržníky z Německa.

17.53 - Vlakové nádraží: Přijel vlak směrem od Prahy, kterým do Ústí nad Labemdorazila skupina nacionalistů. Problémem před nádražím je podle policie štěrk, který může případně posloužit jako munice.

1751 - Mírové náměstí se v podstatě vyprázdnilo a okolní ulice jsou plné policejních hlídek. Civilistů je v ulicích již minimum.

17.44 - Obyvatelé Krásného Března předpokládají, že ve městě navečer bude asi dusno. "Ve čtvrt na šest z Krásného Března do města vyrazila skupina asi 20 mladíků oblečených v černém a s různými tyčemi a pálkami," uvedla pro Deník Lenka Hegrová z Krásného Března.

17.42 - Podle ústeckého ředitelství cizinecké policie během dne provoz na hranicích byl průměrný, nebyly zaznamenány velké skupiny osob z Německa, potvrdil Miroslav Vlach z cizinecké policie.

17.38 - Lidické náměstí: První radikálové se shromažďují, policie vpouští pouze pravicové radikály a obyvatele města, kteří na náměstí bydlí. Levicové radikály vubec nevpouštějí. Účelem je oddělit nesmiřitelné nepřátelé od sebe. Novináři jsou na místo vpouštěni jen s OP a novinářským průkazem.

17.35 - Radikálové se připravují na svojí akci. Červená dodávka pravicových radikálů, kterou kontrolovali policisté právě odjíždí. Začínají ozvučovat prostor před magistrátem.

17.31 - Palác Jordán, Pařížská ulice: Ulicí prochází ministr pro lidská práva Michael Kocáb a Lejla Abbasová.

17.29 - Pařížská ulice: Přístupy k divadlu jsou zablokovány obrněnými transportéry. V Pařížské ulici jsou připraveny policejní dodávky a anton. Přítomná je i jízdní policie, kolem které chodí civilisté a fotografují si je na mobily. Na rohu Pařížské ulice u baru je skupina asi dvaceti nacionalistů.

17.19 - Vlakem z Nymburka nikdo nepřijel. Policie zde kontroluje skupinu asi osmi pravicových radikálů. Přijeli v červeném a zeleném autě sportovního typu. Policie u nich provádí osobní prohlídku. Našli jen transparenty. Přítomní jsou i psovodi.

17.08 - Bezpečnostní kamera na ústeckém Krajském úřadu dnes oko zvědavců nepotěší. Kvůli technických problémům nefunguje.

17.05 - Minimálně půl hodiny je omezen provoz MHD v centru města. Některé náhradní autobusy za trolejbusy jezdí po Přístavní ulici, jiné jezdí kolem zoologické zahrady a Skřivánku.

17.04 - Lidické náměstí je neprodyšně uzavřené policií.

17.03 - Policisté zabavili několik desítek násad, tyčí, nožů, baseballových pálek, násad od sekery, atd. "Střelné zbraně jsme neobjevily, ve městě panuje zatím klid, policisté dále vyčkávají na příjezd extrémistů. Důvod k zatčení nebyl prozatím u žádné z kontrolovaných osob," řekla mluvčí policie Ústeckého kraje Jarmila Hrubešová.

16.58 - Západní nádraží ČD: Skupina policistů očekává příjezd pravicových extrémistů z Nymburka.

16.54 - Čtenář Deníku: Dnes 18.4. 2009 v 16.34 hod. se na Mojžířském sídlišti J. Plachty sešlo asi třicet Romů, kteří jsou ozbrojeni klacky, noži a mačetami. (Nemáme ovšem potvrzeno)

16.33 - V ústeckých ulicích je připraveno zasáhnout zhruba tisícovka policistů.

16.25 - Redaktoři Deníku se přesunují do Trmic, kde jsou údajně skupinky Romů s tyčemi připraveni se bránit.

16.23 - Další vlak z Drážďan dorazí do Ústí nad Labem v 18.12 hodin.

16.21 - Vlakem z Drážďan nikdo z extrémistů nepřijel.

16.12 - Policie je připravena na vlakovém nádraží na příjezd vlaku z Drážďan. Celé centrum je obklíčeno těžkooděnci a technikou.

16.09 - Primátor města Jan Kubata nechce zatím situaci komentovat s tím, že se máme obrátit na policii. "Jen vám mohu potvrdit, že zasedá bezpečnostní rada města," uvedl Kubata.

16.04 - Předlice: Schází se zde místní romská komunita, mají tyče a hole, jsou připraveni se bránit případným útokům. Do centra města se však nechystají.

15.55 - Policie je připravena před hlavním nádražím a na perónech na případný příjezd radikálů či nacionalistů z Německa.
Shodou okolností před 15 lety zde proběhla demonstrace antifašistů a před nádražím byla policie nucena od sebe oddělit pravicové a levicové radikály. Došlo pouze ke střetům radikálů s policií.

15.53 - Policejní dodávky se sjíždějí na Mírové náměstí a na nádraží. Jsou sledováni od herny u "Donalda" skupinkou zatím neidentifikovatelných radikálů. Šňůra policejních dodávek je i před Severem. Právě se rozjely směrem k Předmostí.

15.49 - Na Lidickém náměstí je už přítomný antikonfliktní tým a těžkooděnci se oblékají do protiúderových obleků.

15.42 - Policejní technika a vozidla zatím parkují před divadlem na Masarykově ulici. Zabraly celý jízdní pruh, což komplikuje provoz MHD. Reguluje ji jeden policista. Najíždění techniky dále pokračuje. Občasní chodci k tomu přistupují jako k atrakci a najíždění techniky si fotografují, případně natáčejí mobilními telefony. Policejní automobily najíždí také před Magistrát města Ústí nad Labem, u kterého se objevují první skupinky nacionalistů.

15.22 - Skupinky anarchistů a antifašistů potvrdily Deníku, že jsou připraveni k případné akci.

15.15 - V 16.12 by měl na vlakové nádraží dorazit vlak z Drážďan.

15.13 - Na rohu Pařížské ulice u "rulety" u se vytvořil hlouček opilých nacionalistů, hlídá je policie. Kolona obrněných vozidel se přesunula na Lidické náměstí.

15.09 - Masarykovou ulicí projíždí dlouhá kolona policejních nákladních vozidel + dva obrněné transportéry. U kruhového objezdu nad Hotelem Vladimír se schází příslušníci ultralevice. Policisté je už kontrolují.

15.01 - Policie předpokládá, že na večer se lidé z Dělnické strany přesunou z Krupky do Ústí nad Labem.

14.49 - V Krupce (u informačního centra) je několik desítek příznivců DS a romské komunity. "Jsme teď s kamarádkou přímo v centru dění a obě skupiny jsou odděleny živou zátarasou těžkooděnců, protože romové chtěli zaútočit kameny", volala aktuálně ÚD jedna ze čtenářek.

14.47 - Od rána nejezdí žádné trolejbusy, jsou nahrazeny autobusy. Jinak MHD jezdí zatím podle platného jízdního řádu. "Budeme tak jezdit, dokud se situace nezmění a nezkomplikuje," uvedla pracovnice na bezplatné lince 800 100 613.

14.43 - Před hlavním nádražím stojí velké množství policistů, většina z nich už hlídá na peróně a čekají na vlak z Drážďan. Příkazy, které jsme odposlouchali, znějí: "Při sebemenším problému všechny nacionalisty z Německa zadržet, převést na centrálu, kde je zdržet až do konce akce případných nepokojů."

14.33 - Podle neověřených zdrojů jsou v Krupce zátarasy a policie už zabavila první zbraně.

14.13 - Policie pořádkové jednotky se přemisťuje do centra města, zintenzivňují kontroly a čekají na příjezd vlaku z Drážďan, kterým by měli přijet další extrémisté.

14.11 - Řidiči MHD, kteří se pravděpodobně střídali před Grandem se mezi sebou bavili, přičemž nejvýraznější byl názor, že policisté by pochod měli rozehnat. "Jenomže u nás se policajt bojí zvednout pendrek, aby ho kvůli tomu nepopotahovali před soud!", rozčiloval se jeden z řidičů.

14.10 - PŘICHÁZEJÍ NÁM PRVNÍ ZPRÁVY A FOTOGRAFIE OD ČTENÁŘŮ. SLEDUJTE ZDE>>>

14.07 - Policejní hlídky jsou na příjezdech vozidel do města, např. na Střekovské straně, u mostu E. Beneše, nebo na kruhovém objezdu

14.05 - Město je stále jako po vymření, kromě policejních hlídek a náhodných chodců. Na Lidickém náměstí jsou umístěny letáky iniciativy V Ústí nácky nechceme. Policisté lustrovali první osoby, které se podle vizáže řadí spíše na stranu anarchistů.

13.57 - V centru Ústí zatím žádné incidenty hlášeny nebyly.

13.50 -
Severočeská policie potvrdila, že v Krupce od sebe museli policisté oddělit několik desítek lidí z Dělnické strany a z tamní romské komunity. Udržují je od sebe, aby opět nedošlo ke střetu.

13.34 - Na vlakovém nádraží byl zadržen muž bez dokladů, kterému byl zabaven nůž. Po kontrole osobních údajů byl propuštěn.

13.26 - Lidické náměstí a okolní ulice jsou téměř prázdné. Křižuje je jen statní a městská policie, která neustále monitoruje situaci.

13.23 - Ve 14.42 dorazí na vlakové nádraží vlak z Prahy, kterým by mohli přijet další extrémisté.

13.21 - V Krupce jsou členové Dělnické strany a rozdávají informační noviny. Proti nim se postavila skupina Romů a policie musela zasáhnout.

13.14 - Další stanoviště má policie v Božtěšicích v areálu Ministerstva vnitra, kde jsou připraveny na výjezd i obrněné transportéry.

13.13 - Parkoviště u zimního stadionu celé obsadila policie. Je tam několik policejních vozidel včetně vodního děla.

13.12- Podle neověřených informací měla dorazit část němců do Ústí lodí. Bohužel tuto informaci nám prozatím nemohla potvrdit ani policie.

12.51 - Hasiči mají také pohotovost. Posílili směny a přizvali si na pomoc dobrovolné hasiče z okolí. "Dobráci jsou zde proto, aby v případě, že profesionální jednotky budou muset asistovat při pochodu, mohli zakročit u běžných požárů," uvedl tiskový mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

12.42 - Na sedmnácti stanovištích po celém městě a na dvouch nádražích zabavili policisté tyče, nože a mačetu.

12.37 - Kolem 12.00 hodiny dorazil na ústecké vlakové nádraží vlak z Německa. Policisté kontrolují cestující i jejich zavazadla. "Situace je zatím klidná, policisté nerozlišují kdo zbraně nebo jiné nebezpečné předměty do centra veze, zabavují je všem bez rozdílu," řekla policejní mluvčí Ústeckého kraje Jarmila Hrubešová.

10.37 - Nad centrem města hlídkuje policejní vrtulník.

10.25 - Policisté zastavují a kontrolují zavazadlové prostory všech aut, která jedou směrem do města. Také prohledávají keře, zda si tam extrémisté dopředu neukryli nějaké zbraně.

9.44 - Město je zatím klidné. Po ulicích hlídkují dvou a více početné policejní skupiny a místo očekávaných extrémistů se kolem výloh a vylepených plakátů motají zvědavci s fotoaparáty a vše si dokumentují.

V příhraničí je zatím klid

Cizinecká policie nezaznamenala v noci na sobotu a ráno do 8.00 žádný incident, narušení pořádku na trasách od německých hranic do Ústí nad Labem. Nebyly zatím zjištěny ani osoby nežádoucí na našem území, uvedl v sobotu ráno Miroslav Vlach z ústeckého oblastního ředitelství cizinecké policie.

Omlouváme se čtenářům za případné gramatické chyby v textu a doufáme, že pochopíte hektičnost situace a nadále nám zachováte přízeň.

PŘEČTĚTE SI, JAK SE MĚSTO NA POCHOD PŘIPRAVOVALO

TVOŘTE ZPRÁVY S NÁMI

Pokud se i vás pochod bude nějak dotýkat, budete mít aktuální reportáž či připomínku k probíhajícímu pochodu, neváhejte a napište nám jí na ustecky@denik.cz nebo volejte tel.: 475 246 831.