Dohodla se na tom pracovní skupina Akčního centra Předlice, v níž zasedají zástupci magistrátu, hygienické stanice, policie i neziskových organizací pracujících se sociálně vyloučenými obyvateli ve městě. Skupina tak reagovala na závěry kontroly úklidu, která proběhla minulý týden. FOTO: VYKLIZENO 125 TUN ODPADU

„Vyplynulo z nich, že zcela uklizeno bylo 5 z 9 obydlených domů a v 1 ještě úklid pokračoval. A že ve 14 prázdných objektech a kolem nich nepořádek zcela nebo částečně zůstal,“ uvedla Ivana Solničková z tiskového oddělení ústeckého magistrátu. FOTO:KUBATA V PŘEDLICÍCH

Vše začalo na konci března, kdy vedení města a krajské hygienické stanice vyzvalo 70 nájemníků v Předlicích k odstranění nepořádku a nelegálních skládek v domech i jejich okolí. A pohrozilo jim, pokud neuposlechnou, vystěhováním a uzavřením domů, pozastavením výplaty sociálních dávek na bydlení a případně i odebráním dětí. NEPOŘÁDEK NENÍ JEN V PŘEDLICÍCH

Výzvu k úklidu poslalo město rovněž vlastníkům 23 domů, kde byl nepořádek zjištěn. Současně nechalo do Předlic přistavit velkokapacitní odpadové nádoby.

V průběhu stanovené patnáctidenní lhůty odvezla firma AVE z Předlic 50 kontejnerů zaplněných zhruba 125 tunami odpadků. Ale nejméně ještě jednou tolik odpadků na místě zůstalo, především v opuštěných domech a v jejich okolí. Třináct z obeslaných vlastníků totiž ani výzvu k úklidu nepřevzalo. KOCÁB V PŘEDLICÍCH

„Hygienická situace v Předlicích se zlepšila a zmírnilo se riziko nákaz. Ale v pořádku to zdaleka ještě není. Na jednání pracovní skupiny jsme se shodli, že je třeba pokračovat dál a zaměřit se zejména na neobydlené objekty, kde se pořád nic nezměnilo,“ řekl ředitel Krajské hygienické stanice Josef Trmal. VAROVÁNÍ ZABRALO

Velkokapacitní kontejnery v Předlicích zůstávají i nadále, příští týden se sem znovu chystají kontroloři.

„V současnosti ještě stále běží lhůta na nápravu majitelům domů, kteří nepřevzali doručenky. Pokud nezareagují do jejího uplynutí, město nechá nepořádek uklidit a zazdít dveře a okna, aby sem už nikdo nemohl odpadky znovu odkládat. Náklady pak bude vyžadovat na vlastnících,“ uvedl ředitel městské policie Pavel Bakule. ÚSTEČANÉ BROJÍ PROTI NEPOŘÁDKU

Jan Černý zastupující v akční skupině společnost Člověk v tísni vidí jako důležité, že se na řešení předlického problému podílí koordinovaně všechny dotčené instituce. Vedle hygienického rizika poukázal i na další.

„Zdejší vybydlené domy jsou i bezpečnostní hrozbou. Nejsou nijak zajištěné, kdokoli se sem může dostat, hlavně děti, které samozřejmě tyto budovy lákají ke hrám. Pokud by i nadále zůstaly v takovém stavu, je jenom otázkou času, kdy se zde někomu něco stane,“ varuje.