„Zapomenutí hrdinové jsou muzejní částí projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu,“ vysvětlil Houfek s tím, že v rámci něj vybudovali stálou expozici, uspořádali putovní výstavu, vydali několik publikací i filmových dokumentů a realizovali i rozsáhlý muzejně pedagogický projekt pro školy.

Na celém projektu podle něj muzeum spolupracovalo s řadou partnerů, z ústeckých to byly například Collegium bohemicum nebo Ústav slovansko-germánských studií a Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Vyhlašovateli Gloria musaealis jsou Ministerstvo kultury a Asociace muzeí a galerií. Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony těchto institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví.

Do posledního již VII. ročníku se přihlásilo 52 muzeí a galerií z celé republiky s 81 soutěžními projekty. Slavnostní akt vyhlášení vítězů proběhne 14. května v budově pražského Národního muzea.

Ústecký úspěch je o to cennější, že jej muzejníci dosáhli v provizorních podmínkách. Už před třemi lety museli opustit svoji budovu kvůli plánované rekonstrukci. Ta byla ale zahájena až letos na konci minulého měsíce a hotová bude v polovině roku 2011. Teprve pak zase budou mít pracovníci muzea odpovídající zázemí.

Ústecké muzeum již bylo v soutěži Gloria musaealis oceněno zvláštní cenou dvakrát, před pěti lety za projekt Rok trpaslíka a před třemi za Ústecká NEJ.