Podle odpůrců stavby se dokonce krajský úřad prakticky vůbec nezabýval odvoláními proti stavbě, jež podali majitelé okolních nemovitostí.

„Přezkoumávané rozhodnutí o CPI Parku Žďárek, vydané Libouchcem, je v hrubém rozporu s § 12 zákona 114/1992. Proto je zastavení přezkumného řízení krajským úřadem nezákonné,“ uvedl Marian Páleník, ředitel společnosti Přátelé přírody, jež odpůrce stavby zastupuje.

„Velmi zvláštní je, že zatímco loni v říjnu krajský úřad oznámil, že zahajuje přezkum, neboť územní rozhodnutí obsahuje vady a nevyhovuje zákonu, změnili teď krajští úředníci postoj,“ pokračoval Páleník.

Podle něj k obratu došlo hned po schůzce zástupců investorské společnosti CPI. Ta se měla uskutečnit právě na krajském úřadě. „Na tu nás ovšem nikdo nepozval, ačkoli jsme účastníky jiného řízení ohledně logistického centra,“ dodal Páleník.

Ze zákona ovšem nesmí probíhat žádná jednání jen mezi některými účastníky jakéhokoliv podobného řízení. Na všechna musí být vždy pozváni všichni jeho účastníci.

K tomu krajský úřad slovy své mluvčí Veroniky Kindlové uvedl, že se žádná schůzka mezi CPI a úředníky ohledně logistického centra neuskutečnila.

„Přezkumné řízení bylo zahájeno, protože byly zjištěny tři nezákonnosti. Jednak se ústecký odbor životního prostředí k záměru stavby nevyjádřil, chyběl výčet účastníků řízení a také výroková část územního rozhodnutí neobsahovala veškeré zákonné náležitosti,“ uvedla Kindlová.

Při přezkumu prý byla první nezákonnost vyvrácena. Ústecký odbor životního prostředí uvedl, že se vyjádřil i dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Stavbu z hlediska zásahu do krajinného rázu posuzoval a souhlasí s ní.

Zbývající nezákonnosti byly posouzeny a vyhodnoceny jako takové, na jejichž základě se nebude pravomocné územní rozhodnutí měnit ani rušit.

„Tyto nezákonnosti již nejsou takovým rozporem s právními předpisy, který by ve svém důsledku odůvodňoval zrušení či změnu územního rozhodnutí,“ dodala Kindlová.