Potvrdila to Jana Moravcová, ředitelka ústeckého inspektorátu ČIŽP.

„Zákaz další činnosti jsme už vydali. Následovat budou odborné posudky. Pokud prokážou negativní zásah do přirozeného prostředí chráněných a ohrožených druhů živočichů, jež se tu vyskytují, bude následovat správní řízení o uložení pokuty,“ uvedla.

Společnost CPI v minulosti nedostala výjimku z ochrany ohrožených druhů živočichů, a tak na pozemcích nemůže začít se stavbou 12 obřích hal logistického centra. Do nich by mělo denně jezdit až 1500 kamionů, po 365 dnů v roce.

Podle zákona tu ale CPI může dělat jen to, co nenaruší přirozené prostředí chráněných živočichů. Toto ovšem CPI nerespektovala a začala na parcelách orat a hnojit.

close zoom_in Mezitím se ale CPI proti rozhodnutí o neudělení výjimky odvolala. Společnost Přátelé přírody, jež pomáhá odpůrcům stavby a zároveň vede protestní petici proti průmyslovým stavbám v Podkrušnohoří, jíž podepsal i Václav Havel, si proto myslí, že CPI orbou a hnojem živočichy hubí, aby pro ni bylo jednodušší u odvolacího řízení uspět.

Přesně podle principu, kde není chráněných živočichů, není důvod stavbu zakazovat.

„Z žádného developera se přes noc nestane zemědělec, myslíme, že úmysl je jasný. Těžké ovšem bude jej společnosti CPI prokázat. To je ovšem už záležitost státních orgánů,“ uvedl Marian Páleník, ředitel společnosti.

Na stavbu logistického centra, ale právě i orání a hnojení pozemků u Žďárku společnost CPI výjimku potřebuje, protože se tu mimo jiné chráněné druhy vyskytuje i střevlík zlatitý, evropsky významný brouk.

close zoom_in Podle Přátel přírody tu ale do rozorání luk byli i vzácní ptáci, například chřástalové, neboť tyto louky byly pro ně typickým prostředím.

Paradoxní je, že vzácný střevlík se na pozemky rozšířil proto, že pozemky dlouhá léta ležely ladem. „A právě to je pro střevlíka a další ideální,“ dodala ředitelka ústecké ČIŽP Moravcová.

Podle Michaely Winklerové, mluvčí CPI, není projekt logistického centra stále ještě ve výstavbě. „Orba a další činnost probíhají mimo tu část lučin, kde byl zaznamenán výskyt chráněného střevlíka zlatitého. Na místě, kde v budoucnu bude skrývka ornice,“ řekla k tomu.