Přinejmenším mu připadá zarážející, že myslivec nevěděl přesně, na co střílí. Byla tma. Za psem klidně mohl běžet jeho malý syn. A tragédie mohla být daleko větší.

Drama pro rodinu Tomevových začalo čtvrtého prosince 2009 večer poblíž Sovolusk, u místa, kde bydlí.

„Pustil jsem psa na volno, jako jsem to na té louce dělal každý jiný den. Protože jsem byl o berlích, pes běžel dopředu, ta místa dobře zná. Svítil jsem si čelovkou. Kolem mě se motal můj tříapůlletý syn. Pak jsme uslyšeli výstřel a zakňučení psa,“ popisuje události.

Chvíli mu trvalo, než se o berlích ke psovi dostal. Byl mrtvý. Vedle se rýsovaly stopy automobilu. Okamžitě zavolal policii.

Policisté při ohledání místa našli i střelce. Seděl potichu ve vozidle jen o pár desítek metrů dál od mrtvého psa. „Domníval jsem se, že střílím na divoké prase,“ vysvětlil policii.

Tohle tvrzení pak stačilo k tomu, aby policie nakonec případ uzavřela – k tresnému činu podle ní nedošlo. Tomev je ale přesvědčen, že Pulda pochybil jako myslivec a obrátil se na odbor životního prostředí magistrátu.

„Bohužel se jedná výhradně o občanskoprávní spor, který nelze řešit podle zákona o myslivosti, ale podáním žaloby u místně příslušného soudu,“ sdělil Tomevovi Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí magistrátu. Jako by zastřelený pes nikoho nezajímal.

Pes je podle zákona věc. Pokud jde o podobné plemeno s průkazem původu, cena štěňěte se pohybuje přes deset tisíc korun (Tomeva stálo třináct tisíc) a mladý pes, který může být zařazen do chovu, pak má hodnotu minimálně dvojnásobnou až trojnásobnou.

Trestní zákon přitom jasně říká, že je trestným činem, pokud někdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. Možnost zastřelit psa v honitbě navíc upravuje myslivecký zákon. Jasně říká, kdo z myslivců a kdy smí střílet.

„Myslím, že se majitel psa cítí poškozen oprávněně,“ míní Miroslav Machala, právník a předseda ústeckého okresního mysliveckého spolku. Psa smí zastřelit jen myslivecká stráž nebo hospodář, pokud loví zvěř. Pulda není jedno ani druhé.

„Konal v rozporu se zákonem o myslivosti,“ dodalMachala.

Zda pak šlo o trestný čin nebo přestupek, je podle něj věcí orgánů činných v trestním řízení. Závěry z celé události by pak měl udělat i majitel honitby nebo myslivecké sdružení. Pan Tomev nyní čeká na vyjádření státního zástupce a nechce svůj spor vzdát.