VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Otevřený dopis primátora Kubaty ŘSD a předsedovi vlády

Ústí nad Labem - Zde máte možnost přečíst si dopis primátora Jana Kubaty, který poslal ŘSD a předsedovi vlády Janu Fišerovi.

11.6.2009 6
SDÍLEJ:

Jan KubataFoto: DENÍK/ Marie Pihrtová

Vážený pane Komínku,

s velkým znepokojením a nebojím se říci i zděšením jsem přijal zprávu o záměru zastavení stavby vedoucí ke zkapacitnění komunikace I/30 v Ústí nad Labem. Pokud se tak skutečně stane, celé krajské město se dostane do obrovských dopravních problémů a může rovněž přijít o finanční prostředky z Evropské unie na realizaci některých navazujících staveb.

Budou také zcela zmařeny nemalé prostředky, které stát i samospráva do projektu již vložily, což lze bez výhrad považovat za nezodpovědné nakládání s veřejnými penězi (viz níže).

Před vlastní realizací celé akce zajistilo město Ústí nad Labem zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, jehož cena činila 9 032 539 Kč, vč. DPH. Po připomínkách a odsunutí realizace došlo k aktualizaci projektové dokumentace a následně k vypracování dokumentace pro zadání stavby. Tuto projektovou dokumentaci jsme převedli bezplatně Ředitelství silnic a dálnic.

Spoluúčast města Ústí nad Labem byla v tomto okamžiku odhadována na cca 41 mil. Kč, po ukončení výběrového řízení se zvýšila na 50 861 243 Kč, vč. DPH.

Povodí Labe připravuje akci Protipovodňová opatření levý břeh, kde má naše město spoluúčast 45 mil Kč. Vzhledem k provázanosti akcí bylo nutné zajistit v předstihu zpracování projektové dokumentace v hodnotě 7 752 850 Kč, vč. DPH, a realizovat některé dílčí části (injektovaná podzemní těsnící stěna za 11 981 645 Kč, dále čerpací jímka a kontrolní vrty za 12 mil. Kč). Tyto činnosti bylo nutné udělat v předstihu kvůli propojení s inženýrskými sítěmi, které jsou součástí akce I/30.

Pro Rekonstrukci městského centra, II. etapa 1. stavba (přednádraží prostor) je dopad při nerealizaci zkapacitnění I/30 značný. Dojde k nutnému stavebnímu zásahu do naší nově vybudované stavby a ke vzniku následné škody na již dokončeném díle, vč. nepříznivého vlivu na hustou dopravu v tomto důležitém uzlu před Hlavním nádražím.

Na akci RMC II. etapa 1. stavba je poskytnuta dotace z Krajského úřadu, kde jsou stanoveny závazné podmínky a ukazatele a není možné následně zasahovat do již dokončeného díla – tím by došlo k jeho znehodnocení. Při nesplnění dotačních podmínek hrozí, že dotace 65 mil. korun bude muset být vrácena.

Rekonstrukce městského centra II. etapa 2. stavba (zanádražní prostor) je součástí Integrovaného plánu rozvoje města. Bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele a veškeré termíny ze smlouvy o dílo, jež jsou závaznými ukazateli (vč. termínů dokončení celého díla dle schválené projektové dokumentace, stavebního povolení a dodržení postupu realizace v určených a odsouhlasených, věcných a finančních etapách), je nutné bezpodmínečně dodržet.

Neprovedením investiční akce I/30 nelze realizovat akci RMC II.etapa 2. stavba, protože nebude provedena příprava území a s ním související přeložky inženýrských sítí, přeložka optického kabelu, vodovodu, vč. úprav vodovodních přípojek souvisejících objektů, dešťové kanalizace a odvodnění, vč. čerpací stanice, do které jsou napojeny dešťové a povodňové vody.

Nelze též realizovat přístaviště osobních lodí a propojení se schodištěm a lávkou napojenou na terasy zanádražního prostoru. I v tomto případě při nesplnění podmínek dotace a jejich ukazatelů hrozí vrácení dotace z evropských fondů.


Pokud bych měl výše uvedené zestručnit, případné zastavení realizace projektu I/30 bude mít značný vliv na celý Integrovaný plán rozvoje města, zejména na opatření A.1 Regenerace a revitalizace územím městě, aktivitu A.1.1 Revitalizace městského centra. V případě zastavení projektu by došlo ke zvýšení nákladů na příslušnou aktivitu, což by ohrozilo realizaci ostatních projektů a potažmo celého IPRM.

V takovém případě by město Ústí nad Labem přišlo nejen o celou alokovanou částku 917 mil. Kč z evropské dotace, ale znamenalo by to i další finanční sankce, jež by měly katastrofální dopad do hospodaření města. Z toho také vyplývá, že již proinvestované prostředky v rámci realizovaných projektů Domov pro seniory Bukov a Management IPRM I. a přípravné práce k mnoha dalším projektům by nebyly proplaceny z dotačních zdrojů.

Výpadek realizace IPRM a všech souvisejících projektů by nevyhnutelně přinesl konec rozvoje města Ústí nad Labem na několik let a promarnění jediné větší šance čerpání prostředků z Evropské unie. Oslabilo by to i důvěru poskytovatelů dotací vůči městu, což by byl v budoucnosti velký problém.

Jmenované skutečnosti by však ve svém důsledku generovaly ještě závažnější problémy, jako je např. vrácení části alokace roku 2007 Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad z důvodu nečerpání těchto prostředků. To by mělo dopad i do rozpočtu ČR a z hlediska postavení naší země v Evropské unii by to nevyvolalo dobrý dojem.

Prováděná rekonstrukce silnice č. I/30 je z dopravního hlediska pro město Ústí nad Labem nejdůležitější dopravní stavbou na jeho území za poslední desetiletí. Větší význam už má pouze dokončení výstavby dálnice D8.

Průjezdný profil v úseku od křižovatky U Pěti oblouků po křižovatku Pod Větruší patří mezi nejzatíženější profily ve městě, s denním průjezdem až 30 000 vozidel. Prováděná rekonstrukce měla zajistit zlepšení průjezdnosti a posílení kapacity dopravy ul. Přístavní a přilehlých křižovatek, odstranění nedostatečné podjezdné výšky ve směru Děčín – Praha a také garantovat bezpečný pohyb pěších mezi ul. Malá Hradební a nábřežím s přístavištěm lodí osobní dopravy.

Stavba byla zahájena a město Ústí nad Labem přijalo dopravní omezení. K zajištění plynulosti dopravy byla navržena a realizována řada opatření. Veškerá nákladní doprava je vedena po objízdné trase, která prochází hustě obydlenými sídlištními celky (i kolem krajské nemocnice), zvyšuje extrémně dopravní zatížení v těchto profilech i riziko dopravních nehod.

V zatížených křižovatkách dochází k dopravním kolapsům, přístup do města od Prahy je pro řidiče zkouškou trpělivosti, neboť kolony čekajících aut dosahují někdy i délky několika kilometrů. Pokud k tomu připočteme neschopnost Českého státu dokončit výstavbu úseku dálnice D8 Řehlovice – Lovosice v reálných a proklamovaných termínech, znamenalo by zakonzervování stavby rekonstrukce silnice č. I/30 pro město bez nadsázky katastrofu.

Regulační prvky všech křižovatek měly ještě před zahájením rekonstrukce silnice I/30 vyčerpanou kapacitu a jejich přitížení vedenými objízdnými trasami naprosto paralyzuje dopravu v ranních a odpoledních špičkách.

Zakonzervování ve stávajícím stavu částečné demolice nábřežní je nemyslitelné bez náležité ochrany komunikace před účinky zvýšených průtoků. Je třeba posoudit zmařené náklady na případnou konzervaci, aby bylo evidentní, že je nutno stavbu dokončit v projektovaném řešení.

V případě, že se ŘSD rozhodne přerušit výstavbu a zakonzervovat stávající stav, bude město Ústí nad Labem nuceno přistoupit k regulačním opatřením směřujícím ke snížení, případně úplnému omezení průjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t přes své území. Dopad těchto opatření bude citelný v rámci celého území Ústeckého kraje.

Zkapacitnění silnice I/30 mělo kromě jiného řešit naléhavou potřebu protipovodňové ochrany města na pravém labském břehu. Ochrana proti velké vodě má smysl jen tehdy, když je v čase a prostoru komplexní a agregátní, tedy když funguje jako celek. Tento důležitý předpoklad nemůže být naplněn, když bude pod starým silničním mostem stále docházet k zatápění klíčové silnice spojující hlavní město s Německem.

Město Ústí nad Labem dosud vynaložilo na protipovodňová opatření téměř 37 miliónů korun a dalších zhruba 100 miliónů zde investovalo Povodí Labe. Tyto investice přinášejí z výše uvedeného důvodu jen částečný přínos.

Povodeň v roce 2002 přinesla v Ústí nad Labem škody za 1,9 mld. korun (evakuováno bylo 3,5 tisíce lidí) a o čtyři roky později byly po velké vodě ztráty vyčísleny na 0,3 mld. Nemusím zřejmě v této souvislosti připomínat, jak je toto téma v Ústí nad Labem naléhavé.

Vážený pane Komínku, zastavení investice zkapacitnění silnice I/30 by mělo osudové důsledky pro všechny obyvatele krajského města. Tyto důsledky by neměly jen dopravní a finanční charakter, ale byly by rovněž společenského rázu.

Pevně věřím, že k zastavení stavby nedojde. Paralyzování života obyvatel Ústí nad Labem nelze vyvážit podmínkou nezbytnosti zodpovědné tvorby podoby příštího státního rozpočtu s co nejmenším rozpočtovým deficitem.

Očekávám od vás neprodlenou odpověď na tento dopis a co nejrychlejší jednání s vedením města Ústí nad Labem o celé věci.

Jan Kubata

11.6.2009 VSTUP DO DISKUSE 6
SDÍLEJ:
Utkání Ústí nad Labem (ve žlutém) proti Jindřichovu Hradci
7

Ústí uchránilo domácí tvrz a vyhouplo se na třetí místo

Módní přehlídka v OC Olympia
55

OBRAZEM: Modelky, modelové, modely. V Olympii vládla móda

Cestující čekají výluky vlakových spojů na trati z Ústí do Mostu

Ústí nad Labem - S dočasnou změnou v jízdním řádu mezi Bílinou a Oldřichovem na trati spojující Ústí nad Labem a Most musí počítat cestující od 23. do 27. října a od 30. října do 3. listopadu vždy mezi 7.45 a 17 hodinou.

Ministr Brabec: Život je krátký na hádky. Země potřebuje stabilní vládu

Ústecký kraj /ROZHOVOR/ – Co znamenají volební výsledky? Jak se bude vyjednávat? Nejen nad tím se zamyslel lídr krajské kandidátky ANO v rozhovoru pro Deník.

Liberec dál vyhrává, opačně je na tom Ústí. Opět padlo...

Liberec, Ústí n. L. – Volejbalisté Ústí uhráli proti Brnu jediný set. Liberecká Dukla nepovolila Příbrami ani ten.

Jsme vášniví turisté, říká Lenka Kocmanová Taussigová

Ústecký kraj - Lenka Kocmanová Taussigová se od roku 2002, kdy v soutěži Miss České republiky získala titul Miss sympatie a v Tokiu na Miss International skončila šestá, vlastně vůbec nezměnila. Je stále stejně krásná, milá i usměvavá a její modré oči a záplavu nádherných vlasů si rozhodně s nikým nespletete.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení