Povinnost nechat si psa očipovat, pokud tak neudělali už v minulosti nebo ho nemají tetovaného, stanovilo město Ústečanům vyhláškou letos v březnu. Musí ji splnit nejpozději do 20. září. „V posledních dnech se zájem o čipování velmi zvýšil,“ potvrdil městský veterinář Karel Linzmayer.

Některým pejskařům se ale nařízení města nelíbí. Považují je za zbytečné a tvrdí, že jde jen o další bič na ně.
Označování psů mikročipy má nesporné výhody i pro samotné majitele. Především získají průkaznou, nezaměnitelnou a trvalou identifikaci svého psa, čímž se zvyšuje pravděpodobnost nálezu a rychlého vrácení při jeho zaběhnutí.
Ztěžuje se také legalizace psa při jeho krádeži. Dále čipování usnadňuje pojištění psů i případné plnění pojistných událostí. A v neposlední řadě je potřebné pro zahraniční cestování. Pomoci ale může i jiným lidem, usnadňuje totiž dohledání majitele psa, který způsobil škodu a umožňuje poškozenému domáhat se náhrady.

Očipovaného psa je také nutné nově zaregistrovat. Proč?
Samotné čipování nemá prakticky žádný význam, pokud nejsou údaje o psovi a jeho majiteli zaneseny do aktivní databáze psů. Ta může být buď mezinárodní, národní nebo městská. Pro operativní dohledání ztraceného psa je asi nejdůležitější zavedení těchto údajů do městské databáze, kterou povedou jednotlivé obvodní úřady a kam bude mít v nezbytném rozsahu přístup operační středisko městské policie. Dle vyhlášky je proto druhou povinností majitelů psů tam příslušné údaje nechat zanést, a to prostřednictvím registrační karty vyplněné u veterináře provádějícího čipování. Pokud bude pes očipován na některém z pracovišť ústeckých veterinářů, nemusí majitel na úřad, údaje o něm a psovi mohou být přeneseny do databáze pracovníky města. V případech, kdy bylo čipování provedeno mimo Ústí, je však povinností majitele zajistit si registraci nových údajů sám. A jeho osobní návštěva úřadu je nutná také, když se jedná o psa dosud neevidovaného. Na registraci nesmějí zapomenout ani ti majitelé, kteří mají psy čipované ještě před platností vyhlášky, třeba i několik roků, a nebo tetované. Tetování ovšem musí být čitelné, jinak je nutné i takového psa nechat očipovat. Registraci je třeba provést nejpozději do 20. října.

close zoom_in Jaké úlevy získá majitel po splnění povinností vyplývajících z vyhlášky?
Má nárok na úlevu z poplatku ze psů ve výši 200 korun po dobu 2 roků. Při čipování psa u veterináře je ale nutné do vyplňované registrační karty nahlásit údaje o majiteli psa, shodné s údaji nahlášenými na úřad městského obvodu při přihlášení psa do evidence. V případě jejich nesouladu nemusí být úleva přiznána.

A jak vlastně bude celý systém fungovat?
Odchytová služba městské policie nebo pracovníci centra pro zvířata v nouzi podrobí identifikaci pomocí čtecího zařízení každého odchyceného nebo nalezeného psa. Pokud je pes označen mikročipem, zobrazí se na displeji čtecího zařízení identifikační kód. Dotazem na operační středisko městské policie bude zjištěn majitel a ten neprodleně informován o odchytu či nálezu jeho zvířete, případně mu může být pes obratem vrácen přímo pracovníky odchytové služby.
Pokud nebude majitel v dané chvíli k zastižení, bude pes převezen do centra pro zvířata v nouzi s informací, že majitel je znám. V tom případě zde pak pes nemusí prodělávat náročná vyšetření, aplikaci vakcín a dalších preparátů, ani procházet karanténou. Vyplní se pouze evidenční karta při příjmu psa a následně je majitel vyrozuměn, že je jeho pes umístěn v útulku.