CPI totiž protizákonně nechala rozorat a pohnojit pozemky, kde má centrum vyrůst. Tím zničili přirozené prostředí střevlíka zlatitého, slepýše, ještěrky a dalších chráněných druhů fauny.

Pokuta bude zřejmě udělena ještě letos. Záleží na posudcích, které připravuje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí.

Dopadnou-li nepříznivě, pak by CPI mohla dostat pokutu v řádech až milionů korun. Podobnou pokutu ve výši 1,5 milionu korun udělila ČIŽP před dvěma lety za porušení zákonu při stavbě golfového hřiště Terasy ve Všebořicích. CZ Golf Investment provedla stavební práce také bez potřebných povolení od ČIŽP.

„Připravujeme zahájení řízení o pokutě za porušení zákonu o ochraně přírody a krajiny. Pokuta padne v případě, že se inspekci podaří prokázat úmyslné zničení zvláště chráněných částí přírody,“ uvedla Jana Moravcová, ředitelka ústeckého inspektorátu ČIŽP.

Jak Deník již informoval, historie pokuty začíná v polovině května letošního roku, kdy provedla ČIŽP inspekční šetření na lokalitě CPI Žďárek na Libouchecku a Chvojensku.

Na pozemcích, kde má společnost CPI záměr vybudovat logistické centrum, byla provedena hluboká orba a zoraná plocha byla zalitá močůvkou. Bylo to v době rozmnožování chřástalů polních, křepelek polních, střevlíků, tedy zvláště chráněných druhů živočichů.

Na porušení zákonu pak upozornil veřejnost Marian Páleník ze společnosti Přátelé přírody.

close zoom_in Společnost Přátelé přírody místním lidem pomáhá s bojem proti stavbě obřích hal, z nichž se má logistické centrum skládat. Páleník upozornil, že CPI rozorala pozemky, na nichž centrum CPI zamýšlí postavit a zároveň je pohnojila.

„Lidé z vedení firmy, kteří k tomu dali pokyn, si museli být jasně vědomi, co způsobí, proč to dělají a hlavně, že porušují zákon,“ komentoval to Páleník.

Zároveň vyslovil podezření, že CPI chtělo chráněné druhy těmito pracemi zlikvidovat, aby snáz získalo souhlas se stavbou. „Ve skutečnosti to není jen jeden druh, střevlík, ale po našem odvolání je to i ještěrka a slepýš. Je tam mnohem víc chráněných druhů, na které nežádali vůbec o výjimku z ochrany.“

Podle inspekce pak bylo velmi negativně a protiprávně zasaženo do přirozeného vývoje tamních živočišných druhů. Proto ČIŽP vydala tři příkazy o zákazu činnosti na těchto plochách.

close zoom_in Pro ty, kteří se přímo podíleli na orbě a močůvkování, i pro samotného vlastníka pozemků, společnost CPI. Tím byla zablokována kompletně možnost dále devastovat tamní lokalitu.

„Na základě doporučení právního odboru bylo vydáno předběžné opatření, kde je CPI uložena povinnost neprovádět ať již vlastními prostředky nebo prostřednictvím najatého subjektu na těchto pozemcích jakoukoli zemědělskou činnost, ani stavební činnost, a to včetně přípravy staveniště,“ pokračovala Moravcová.

Kromě toho nesmí CPI provádět na lokalitě cokoliv, co by mohlo negativně ovlivnit přirozený vývoj zde se vyskytujících zvláště chráněných živočichů.

Jinak to vidí stavební společnost. V květnovém prohlášení Michaely Winklerové, mluvčí CPI z Prahy, je řečeno, že orbu a další činnost provedli mimo část lučin, kde byl zaznamenán výskyt chráněného střevlíka zlatitého.

CPI podala proti vydanému předběžnému opatření i proti usnesení o lhůtě pro vyjádření k řízení odvolání. Ve čtvrtek ani včera pak Winklerová ani nikdo z vedení firmy Deníku nezvedal telefony.