Bouřlivá debata se strhla na včerejším mimořádném zasedání ústeckého zastupitelstva. Příčinou se stalo sektorové centrum. Respektive výběrové řízení na firmu, jež ho má zdemolovat. Česká televize totiž ve své reportáži naznačila, že státní firma Explosia by to zvládla asi o polovinu levněji než AZ Sanace. FOTOGALERIE: Je demolice sektorového centra předražená?

Nepodaná nabídka

Ty ve veřejné soutěži nabídly, že zlikvidují centrum za zhruba 83 milionů. Zastupitelstvo nakonec většinou hlasů zakázku AZ Sanacím přidělilo. Proti se postavili všichni zastupitelé za KSČM, jeden sociální demokrat se zdržel hlasování, zbytek byl pro.

Jak hned v začátku zasedání zastupitelstva prohlásil ústecký primátor Jan Kubata (ODS), firma Explosia se ve stanovené lhůtě do výběrového řízení nepřihlásila. „Nelze hodnotit nabídky, které nejsou podány,“ bránil se.

Podle České televize firma Explosia nestihla za 11 dní, kdy bylo oznámení veřejné soutěže vyvěšeno na centrální adrese, svolat své představenstvo, aby se rozhodlo, zda se do soutěže přihlásí. Z tohoto důvodu pak prý Explosia ani nabídku nepodala.

Návrh na odklad

Právě to byla hlavní okolnost, již Kubata kritizoval. Podle něj pak nelze proti liteře zákona zrušit výběrové řízení a zakázku Explosii zadat.

Klub zastupitelů KSČM pak navrhl, aby hlasování o přidělení zakázky na demolici bylo staženo z projednávání a o měsíc odloženo. Zastupitel Jaroslav Kubín pak v diskusi k návrhu uvedl, že ještě ráno hovořil s Explosií.

„Dozvěděl jsem se, že městu poslali dopis, kterým žádali o dodatečné zařazení do soutěže. Odpověď jim nepřišla. Rozpočet pak městu posílali 22. června. Myslím, že 30 milionů není tak malá částka. Proto navrhuji počkat,“ řekl Kubín.

Demolice sektorového centra mohla být o třicet milionů levnější.

Odklad je mimo zákon

Na to však primátor Kubata reagoval s tím, že tato argumentace nemá oporu v legislativě České republiky, ani Evropské unie. „Je to mimo zákon,“ řekl.

Demolice sektorového centra je navíc dotována z EU v rámci integrovaného plánu (IPRM) a v případě zdržení, nebo odchýlení od projektu by Ústí nad Labem mohlo o tuto dotaci přijít. Samo město pak ve skutečnosti zaplatí jen něco málo přes sedm procent celkové sumy. Většina zastupitelů pak byla proti stažení návrhu.

David Jung, člen představenstva Explosie, Deníku uvedl, že posílali nabídku jak za společnost Explosie, tak za společnost Fospol, která je dceřinou společností Explosie, na dvě různé technologie odstranění stavby.

„Zároveň jsme požádali o dodatečné zařazení do soutěže, protože v době podávání přihlášek probíhali personální změny ve statutárních orgánech obou společností. Čekali jsme na nové obsazení. Tak, abychom předkládali korektní nabídku v souladu se strategií vlastníka,“ řekl Jung.

A jak dosáhli tak výrazného snížení ceny? „Právě použitím našich technologií,“ vysvětlil.

Investovat do centra nelze

Později, před samotným projednáváním výsledků výběrového řízení a zadání zakázky firmě AZ Sanace, komunistická zastupitelka Květoslava Čelišová v diskusi k návrhu řekla, že je sektorové centrum zbytečné demolovat.

„S demolicí nesouhlasíme. Peníze mohly být vynaloženy lépe. O centru by měli diskutovat odborníci, ne ti, kteří na jeho demolici mají ekonomický zájem. Mohlo být využito jinak. Právě tam mohlo být třeba dětské centrum,“ myslí si Čelišová.

K tomu však primátor Kubata oponoval, že za celou dobu komunističtí zastupitelé nepřivedli žádného investora, který by o sektorové centrum měl zájem. „Já jsem s takovým investorem jednal sedmkrát. Všichni odstoupili od svého záměru,“ vysvětlil Kubata s tím, že svou roli v tom hraje například hygiena nebo statika objektu.

Nakonec se diskuse opět stočila k firmě Explosia. „Někdo, kdo po ukončení výběrového řízení tvrdí, že by to zvládl levněji a přitom není schopen ani svolat představenstvo, a dokonce si ani vyzvednout zadávací dokumentaci k výběrovému řízení, není partnerem,“ dodal Kubata.

Kontrolní cena je vyšší

Do debaty vstoupil také náměstek primátora Jan Řeřicha, který poukázal na fakt, že AZ Sanace cenu na demolici tvořili podle katalogu URS, a nabídli cenu nižší, než podle tohoto katalogu vychází.

To Ústeckému deníku sdělili i zástupci vítězné firmy ve svém vyjádření: „Pokud oceníme demolici sektorového centra cenami URS, což je soubor směrných cen ve stavebnictví, dostaneme cenu 91 610 265 Kč bez DPH. Naše nabídková cena byla 69 826 645 bez DPH tedy o 24% nižší než takzvaná kontrolní cena. Realizovat tuto zakázku s nižší marží by pro nás nebylo výhodné.“

K tomu Jung z Explosie vysvětlil, že původně dospěli podle URS ke stejné ceně, ale podle interních vnitrofiremních technických měřítek dospěli nakonec k ceně mnohem nižší, již nakonec chtěli městu Ústí nabídnout.