Most je stavěn takovým způsobem, že do samotného chráněného území nevstoupí jediný stavební stroj. Podobných staveb je na světě jen několik.

„V současné době je dokončen levý oblouk. Stavba pokračuje v souladu se stanoveným harmonogramem. Levá část mostu bude letos kompletně dokončena tak, že po ní bude možné převážet materiál na další část stavby dálnice,“ přiblížil Pavel Lány z Ředitelství silnic a dálnic ČR, který na stavbu dohlíží.

Oblouk je široký 135 metrů, vysoký 30

Jak dále upozornil, podobný most je v Evropě k vidění jen v Portugalsku a Chorvatsku.

Stavba byla zahájena v březnu 2008, dokončena má být na konci příštího roku. Samotný nosný železobetonový oblouk je druhým největším v České republice.

Jeho vrchol je třicet metrů nad zemí, rozpětí pak 135 metrů. Délka celého mostu bude 273 metrů.

Stavba je ojedinělá také mnoha dalšími parametry. Například jsou zde nasazeny dva nejvyšší jeřáby, jaké se v České republice nacházejí.

„Nejzásadnější ale je, že celá stavba musí probíhat bez vlivu na okolní prostředí, což se nám daří. Do údolí nevstupují při práci na stavbě dělníci a samozřejmě zde nejsou nasazeny ani stroje. Samotná stavba pak probíhá velice tiše, takže zvěř žijící v okolních lesích by měla být rušena minimálně,“ říká Pavel Lány.

MOST V ČÍSLECH
Vybudování mostu bude stát 400 milionů korun.
Na stavbě pracuje asi 80 lidí.
Na most bude celkem použito 14 000 kubíků speciálního betonu.
Jeho vrchol je 30 metrů nad zemí, rozpětí pak 135 metrů.
Délka celého mostu bude 273 metrů.

Podle sdělení Martiny Vápeníkové, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR, je z požadavků ochrany prostoru údolní nivy Oparenského potoka oblouk tohoto mostu budován náročnou a ojedinělou technologií zavěšení výsuvných vozíků.

K již dokončenému levému oblouku přibude totožný pravý. Každý z nich pak ponese čtyři pilíře. Na těch bude usazena samotná mostovka, na kterou stavební firmy po úpravě nanesou několikacenti­metrový asfaltový koberec a vybudují protihlukové bariéry podél mostu.

„Odhlučnění je samostatná část výstavby. Je navrženo tak, aby bylo co nejefektivnější a zároveň napomohlo včlenění mostu do okolní krajiny,“ vysvětluje Pavel Lány.

Vybudování mostu přes Oparenské údolí bude stát zhruba 400 milionů korun. Na stavbě pracuje přibližně osmdesát lidí. Na most bude celkem použito čtrnáct tisíc kubíků speciálního betonu.

Současně pokračuje také stavba ostatních úseků dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi.

„Stavba mostu Dobkovičky je za polovinou, prackovický tunel je proražen a začíná betonáž. Dobře postupuje také budování estakády u Prackovic,“ přiblížil Pavel Lány.

Intenzivní práce probíhají také na stavbě mostu přes Vchynice. Ta si již za nedlouho vyžádá uzavření stávajícího mostu, který vede dopravu od dálnice ve směru na Teplice.

Automobily budou svedeny na nově vybudovaný obchvat lovosické čtvrti Holoubkov a U Hřbitova.