„V 90. letech se odsířily elektrárny a to samozřejmě ovlivnilo kvalitu ovzduší také na Ústecku. To ovšem neznamená, že už žádné oxidy síry a další škodliviny neprodukují,“ konstatuje Jaroslav Hájek, vedoucí odboru zabývajícím se ovzduším, z České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Elektrárny jsou dál nejvýznamnějším zdrojem znečištění životního prostředí.

Při pohledu na škodliviny v ovzduší v kraji je vidět, nakolik odsíření pomohlo – v roce 1994 uvádějí hydrometeorologové (zabývají se sledováním a vyhodnocováním kvality ovzduší) ve svých statistikách, že na kraj dopadlo přes půl milionu tun oxidu siřičitého.

Ostatně mnoho lidí si ještě pamatuje pověstné žluté mlhy při inverzích. V roce 2007 - za který jsou teprve kompletní statistiky k dispozici - to bylo už „jen“ přes šest tisíc tun za rok. Bohužel, ale třetina všech S02 v republice. A Ústí? Rok 1994: 8,5 tisíce tun, rok 2007: 7,5 tisíce…

GRAF DENÍKU

Graf znečištění ovzduší.

„Ústí je zařazeno do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, protože v letech 2006 a 2008 byly na území města překročeny čtyřiadvacetihodinové limity prašného aerosolu frakce PM10 a také roční cílový imisní limit pro benzo(a)pyren,“ sdělil meteorolog Jan Abraham z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, která se vyhodnocováním tohoto stavu ovzduší zabývá.

Přeloženo do běžné řeči - meteorologové dnes považují za jeden z největších problémů na Ústecku malé částečky prachu. „Nejhorší jsou jeho nejmenší části,“ upozorňuje lékař Pavel Sušický.

„Pronikají do plic, ale i do očí a mohou vyvolat alergickou reakci. Navíc se na ně nabalují další škodlivé látky.“

Odborníci potvrzují, že nejproblematičtější jsou právě nejmenší prachové částice, dokáží proniknout až hluboko do plic nebo sliznic a blokují reprodukci buněk. Zvyšují škodlivé účinky třeba právě oxidu siřičitého a vyvolávají chronická plicní onemocnění. Tento prachový aerosol vydrží v ovzduší týdny a roznáší se na velké vzdálenosti.

A viník? Kromě tradičních zdrojů, jako jsou průmyslové podniky, také doprava. „A pak jsou to také velké stavby, podívejte se, kolik jich v Ústí je,“ upozornil Hájek. Je to jen pár dní, kdy si lidé v okolí stavby Fóra stěžovali Deníku na prach ze stavby vířenou právě dopravou.

Automobily jsou ovšem i zdrojem oxidů dusíku a jednou z hlavních příčin benzo(a)pyrenu v ovzduší, což není žádná něžná látka. Tento aromatický uhlovodík silně narušuje DNA nebo poškozuje buňky. Vzniká při nedokonalém spalování, proto je hojně ve výfukových plynech. „Do vzduchu se dostávají i částečky z pneumatik, které pak dráždí především alergiky,“ připomněl Sušický.

Znečišťování ovzduší auty je také jedním z důvodů, proč Ústí zpracovává generel dopravy.

„Uvažuje se i o obchvatu města,“ upozornil Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy města. Ve studii, kterou si před nějakým časem nechalo město zpracovat, se uvádí, že doprava v některých frekventovaných místech zhoustla mezi lety 2000 až 2005 až o šedesát procent. A tento trend pokračuje. Podle Romana Šťastného z krajské hygienické stanice je velkým problémem i kvůli nadměrnému hluku.

Útlumem některých výrob se naproti tomu snížil na Ústecku vliv na ovzduší velkých firem jako Spolchemie nebo Setuzy. „Žádnou velkou pokutu ČIŽP v posledních dvou letech nedala,“ konstatoval Hájek. Menší pokuty firmám pak padly spíše za administrativní nedostatky. Za nejproblematičtější nyní považuje ČIŽP Dalkii. „Je to tím, že spaluje větší množství uhlí,“ upozornil Hájek. Překračování norem ale inspekce nezjistila.

Nejvíce stížností ovšem přichází na inspekci od lidí na zápach. Ten může citlivějším lidem silně znepříjemnit život a vyvolat i psychické problémy. „Nejvíce stížností v poslední době bylo na lihovar,“ konstatoval Hájek. Ten tak trumfnul i Setuzu, která dosud držela ve městě prim.

Problémem je, že pro zápach v současné době neexistují normy, které by přesně určily, kdy již není přípustný. Ty se nyní chystají. Skončilo již měření v provozech a celý proces bude podle neoficiálních odhadů dokončen tak za rok a půl.
Co vám v Ústí „otravuje“ život?