„Ten objekt se mohl využít, a nejen proto, že se tam prostavělo sto padesát až sto šedesát milionů korun. Bylo to téměř hotové i s vnějšími obklady mramorem, dokončovaly se pouze vnitřní práce. A pak přišla změna politického režimu, nebyly peníze…

Jak to dopadlo, víme. Co mělo v tomto centru být?
Kino, obchody, služby. Terasa, Stříbrníky a i Dobětice, to nejsou sídliště, ale celá obytná čtvrť a ta měla jen dvě obchodní centra – Cíl a Horizont. To bylo málo.
Návrh, který jsem s kolegy vypracoval, počítal s tím, že tu vznikne i jakési centrum této oblasti, jehož součástí měla být i právě bouraná stavba. S tímto projektem – podepsaní pod ním byli ještě Josef Gabriel a Mojmír Böhm – jsme vyhráli v roce 1965 celostátní soutěž, kam bylo přihlášeno 33 návrhů.

Postavily se ale jen byty…
Nejprve bylo třeba, aby tu bydleli lidé, a pak teprve pro ně stavět objekty, které jim měly sloužit, aby se jim tu dobře bydlelo. Kromě dokončovaného multifunkčního centra a hotelu Máj i dnešních vysokoškolských kolejí tu mělo být gymnázium, objekt pro úřady, kulturní dům, knihovna a další.

Z multifunkčního centra se ale brzy po změně systému stala ruina. Kdo byl drzý, šel si oloupat mramor, vozil do šrotu kovové části stavby…
Kdyby se o to lépe starali a nenechali to zchátrat, mohlo dnes centrum fungovat, investorů by určitě měli hromadu. Nevím třeba, proč se stavěl dnešní Albert, když bylo k dispozici toto centrum. Tam, kde je dnes objekt s Albertem, měl stát sportovní areál a krytý bazén. Stihla se postavit ale jen sportovní hala. Za ní ale ovšem měly být kurty pro tenis, volejbal a tak podobně. Proč mají lidé jezdit někam do dalších částí města za něčím, co mohou mít hned vedle bydliště? Ano, centrální obslužnost musí být v centru města, ale spousta služeb může být tam, kde lidé bydlí.

V anketě mezi lidmi, jak využít místo po sektorovém centru, vyhrálo sportoviště…
Proč tady, když jeden sportovní areál je už naproti. Podobně zaměřené stavby by logicky měly stát v sousedství.

Tak co byste třeba navrhl na tom místě vy?
Myslím si, že by si měli politici ujasnit, co se Severní Terasou, Stříbrníky a okolím dál. Zatím mi to připadá jako taková koncepce„den ze dne“, co koho napadne, to postaví. Přitom tady jde o ohromné peníze, které se nějakým záměrem prostavěly, a na to by se mělo navázat. Navíc je tu největší obytná čtvrť ve městě a ta si program dostavby zaslouží. Bohužel dnes vždycky přijde někam někdo nový a všechno, co bylo dřív, je špatné.