Ta dává této zóně zelenou. Potvrdil to například zdejší zastupitel Pavel Šebek (SNK–ED). „Odhlasovali jsme změnu územního plánu číslo 3, osobně jsem hlasoval pro, protože si myslím, že to přinese jak pracovní místa, tak rozvoj tohoto regionu,“ sdělil Ústeckému deníku Šebek.

Zastupitelé tedy hlasovali o návrhu změny územního plánu číslo 3, což v podstatě znamená, že se zóna bude nacházet mezi silnicí číslo 13 a dálnicí D8.

Původní návrh hovořil o mnohem větší ploše, nakonec ale radnice ustoupila námitkám, jež hovořily například o vzácné české orchideji, která roste na louce, do níž původní návrhy zasahovaly.

Na zastupitelstvo přišlo zhruba 50 obyvatel Libouchecka, takže diskuse, jež se okolo toho strhla, byla poměrně bouřlivá. Hned zkraje zasedání bylo přečteno stanovisko liboucheckého stavebního úřadu, jenž se stavbou souhlasí s tím, že ani on, ani dotčené orgány na této změně územního plánu neshledaly žádné vady.

„Jestli se to občanům líbí nebo ne, už nikdo neřešil,“ uvedl Zdeněk Zikmund, který za odpůrce průmyslové zóny hovoří.

„Zastánci této stavby přitom argumentují pouze pracovními místy. Ta ovšem nemůže nikdo zaručit, protože investor to bude stejně pronajímat. Zároveň jsem se snažil vysvětlit, že ve skutečnosti neschvalují obchodní centrum, ale průmyslovou zónu, všechno marně,“ řekl Zikmund.

O tom, co si místní lidé o změně územního plánu myslí, svědčí i nesouhlasné připomínky k návrhu, jichž na zdejší radnici přišly zhruba tři stovky.

Přes velké vášně a nesouhlasy je například zdejší starosta Jiří Štěrba přesvědčen, jak prohlásil na zasedání zastupitelstva, že většina občanů je podle jeho názoru pro tento plán.

Plán, vytvořit u Knínic průmyslovou zónu, vyvolává nesouhlas, protože se tu totiž nachází přírodně cenné území. Kromě vzácné české orchideje, jež tu roste, je oblast Libouchecka také jedinečná i tím, že se tu stýkají čtyři přírodní celky.

close zoom_in Těmi jsou Krušné hory, České středohoří, Děčínská vrchovina a Mostecká pánev. Každý z těchto celků má jiné rostliny i živočichy. Také tudy vedou migrační trasy zvěře, takzvané biokoridory. Nejvýznamnější z nich je Stěna, významné centrum výskytu zvěře.

Marian Páleník ze společnosti Přátelé přírody, která odpůrcům pomáhá a vede kampaň proti stavbě průmyslových objektů v Podkrušnohoří, k tomu uvedl, že podle jeho názoru udělali libouchečtí zastupitelé velkou chybu.

„Bylo hodně lidí, kteří byli proti, takže podle mého názoru klidně nemuseli teď rozhodnout a udělat na toto téma referendum. Stejně referendum k jiné záležitosti už chtějí dělat, stačilo by tedy přidat jednu otázku. Myslím si, že lidi by si měli pamatovat, kdo zvedl ruku, a v příštích volbách jim to spočítat,“ dodal Páleník.

Petici Přátel přírody proti stavbě průmyslových objektů v Podkrušnohoří podepsal i bývalý prezident republiky Václav Havel.