Zároveň je i jedinou silnicí, vedoucí do fabrik společností KS Kolbenschmidt (bývalý Metal), dále Pierburg i též celé předlické průmyslové zóny.

Jak uvedl náměstek ústeckého primátora Jan Řeřicha, město vzalo do své správy silnici z toho důvodu, že ji kraj nestihl zlegalizovat.

„Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by ji totiž muselo do konce loňského roku nechat zbourat,“ řekl Řeřicha. Do té doby totiž byla existence silnice povolena ústeckým odborem dopravy.

Zdržení kvůli volbám

Mezi městem a krajem bylo tedy dohodnuto, že bude zkolaudována jako stavba trvalá a zařazena do silniční sítě Ústeckého kraje coby silnice 2. třídy. Příčinou zdržení kolaudace pak byly jednak nedořešené majetkové vztahy okolo parcel pod silnicí a také blížící se krajské volby.

Kraj se totiž rozhodl získat všechny pozemky pod silnicí i silnici samotnou do majetku. Kvůli tomuto nedokončenému rozhodnutí pak nebylo možné do termínu posledního zasedání krajského zastupitelstva v předchozím volebním období rozhodnout o převodu silnice včetně pozemků.

Vzhledem k tomu, že nové krajské zastupitelstvo po volbách nebylo usnášeníschopné, bylo nutné, aby silnici převzalo do správy dočasně město.

Záchrana obslužné komunikace k D8
- silnice v Okresní ulici byla plánovaná pouze jako obslužná komunikace ke stavbě dálnice D8
- vznikla rekonstrukcí části vytlučené silnice v Okresní ulici a přístavbou dalšího úseku
- její existence měla skončit loni na konci prosince
- stavbu provedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
- dnes je silnice jedinou spojnicí mezi zdejší industriální zónou a okolím
- Ústí ji chce spolu s Ústeckým krajem zachránit, to ale komplikují vlastnické vztahy a také nutnost provést rekonstrukci zdejšího železničního mostu

Zastupitelstvo směnu schválilo

Ústí se pak dohodlo s krajem, že dojedná část majetkových záležitostí, tedy i směnu s firmou Acerbis Czech. Směnu zastupitelstvo schválilo minulý týden ve čtvrtek.

„Teď je na tahu kraj. Doufám, že už si své také vyřešil a převod bude rychlý tak, aby tam už prováděl zimní údržbu,“ komentoval to náměstek Řeřicha.

Krajský radní René Budjač k tomu dál vysvětlil, že kromě majetkového vypořádání se tu řeší také oprava zdejšího železničního mostu. „Ten už v majetku kraj má, záleží ale na penězích, je to otázka výše rozpočtu na příští rok, myslím ale, že by se to mohlo provést příští rok,“ dodal.

Okresní ulici lze pomyslně rozdělit na dvě části. Na takzvaně první část, kterou ŘSD vybudovalo kvůli stavbě dálnice, a druhou, která historicky již existovala a ŘSD ji pouze zrekonstruovalo. Právě první část Okresní ulice byla už pro ŘSD nevyužitelná, a proto nebylo možno, aby dále prodlužovalo její dočasné užívání.
Druhá část Okresní ulice je podle zákona o pozemních komunikacích majetkem města. Zastupitelé již ovšem také schválili její bezúplatný převod do majetku kraje.