Mohly tak být zahájeny demolice objektů, které musejí ustoupit nové vizi zanádražního prostoru, již v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) chce uvést do života Ústí nad Labem.

Dělníci nyní začali odstraňovat prázdnou budovu bývalého autoservisu. Během asi jednoho roku tu vznikne promenáda s výhledem na řeku Labe, přibudou stromy, parkovací místa i nový průchod na nábřeží.

Celý projekt měl město původně přijít na zhruba 200 milionů korun. Po ukončení veřejné soutěže se tato suma nakonec změnila.

Vítěz výběrového řízení SKD Průmstav–Stavby totiž ústecké samosprávě nabídl cenu výrazně nižší, a sice o asi 60 milionů korun.

Stavba nového zanádražního prostoru pak přímo navazuje na zkapacitnění silnice I/30.