Mezi jinými připomněli zastupitelům, že jim slíbili zřízení osadního výboru.

Jan Kolman, jeden ze svádovských, si pak stěžoval, že se v té věci dosud nic neučinilo. „Slíbil jste nám, pane starosto, že nám pomůžete,“ připomněl obvodnímu starostovi Vlastimilu Žáčkovi. „Také jste říkal, že s tím nemáte problém.“

Osadní výbor nebo místní výbor je speciálním typem výboru zastupitelstva obce. Tedy iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva obce. Mohou avšak také nemusí být zřizovány zastupitelstvem podle § 120 zákona o obcích.

Výbory musí být složené z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce. Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru, podle zákona musí mít nejméně 3 členy a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu.

Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva, jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva. Stanovit části obce a zvolit pro ně místní výbory mohou i statutární města. Přesně to Svádovští žádají s tím, že si do něj chtějí své lidi zvolit sami.

Střekovský tajemník Ladislav Boháč pak uvedl, že je na jednání o osadním výboru připraven. „Zatím za mnou ale nikdo nepřišel,“ kontroval Kolmanovi.

Ten zase tvrdil, že tohle nevěděl. „Dobrá, vybereme, koho chceme ve výboru mít a zajdeme na úřad s podklady,“ dodal Kolman.

Zdejší starosta Žáček pak také dodal, že dalším problémem je financování činnosti osadního výboru.

„Ale vypadá to, že kvůli financím se budou komise a výbory omezovat. Spíš si myslím, že je to předehra k odtržení od města. Ať to tedy Svádov řekne rovnou. Já jim v tom bránit nebudu, to musím zopakovat,“ komentoval to starosta Žáček.