PROHLÉDNĚTE SI FOTOGALERII LETECKÝCH SNÍMKŮ!

Minulý týden tento názor ještě podtrhlo vítězství Dětí Země a Společnosti ochránců životního prostředí i Městského soudu v Praze.

Ten zrušil dvě důležitá rozhodnutí pro dálnici D8. Ekologové u soudu napadli výjimky vydané ve prospěch dálnice, tedy že je možné zasáhnout do biotopů zvláště chráněných druhů organismů v její trase. Řečeno slovy laika – je možné tyto lokality zničit nebo částečně poškodit.

„Rozsudky potvrdily, že varianta s tunelem Kubačka v délce téměř 3,5 kilometru byla pro přírodu a krajinu výhodnější,“ připomíná Miroslav Patrik z Dětí Země. A dodal, že bez těchto výjimek není možné další vydávání stavebních povolení. Nejprve musí ministerstvo vydat nové výjimky.

„A to může trvat i několik měsíců,“ dodal Patrik.

Jak je to tedy se zpožděním?

Otázka, zda se dálnice opravdu zpozdí, a kdo na tom nese vinu, je tedy ještě víc nasnadě než před rozhodnutím soudu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i přesto včera trvalo na dosavadním termínu.

„Žádný jiný než prosinec 2010 nebyl ze strany Ředitelství silnic a dálnic zveřejněn,“ uvedla Martina Vápeníková, mluvčí ředitelství.

Novinkou ovšem je, že ŘSD nařídilo podrobný audit rozestavěnosti a všeho dalšího, co s dostavbou posledního úseku dálnice D8 souvisí.

„Na základě výsledků tohoto auditu bychom mohli upřesnit možný termín zprovoznění,“ dodává Vápeníková.
Ani radní Šulc nevěří, že by se mohla po dálnici na konci příštího roku prohánět auta.

“Termín se nestihne,“ je přesvědčen. Prostě to stihnout nejde, a to díky Dětem Země, které stavbu brzdí,“ míní Šulc. „Měl jsem několik jednání a vím, kdo za zpoždění dálnice může,“ míní.

Graf k dálnici D8

O problémech se vědělo

Byl to ale kraj, který v roce 2006 nepřistoupil na kompromisní řešení navrhované ekology – tedy tunel.

Drtivá většina zastupitelů tehdy zvedla ruku pro povrchovou, tedy zdánlivě rychlejší variantu. „Bylo to správné řešení,“ hodnotil ho tehdejší hejtman, dnes radní kraje, Šulc a stále na tom trvá.

„Zastupitelé rozhodli s vědomím řady právních a odborných problémů,“ konstatují ale i dnes Děti Země na svých webových stránkách.

Stavbu od té doby zpožďuje přetahování mezi ekology a těmi, kteří tunel budují, nebo jeho stavbu podporují.

Graf k dálnici D8

K tomu se ještě přidaly další problémy s výkupem pozemků a faktem, že jen na tento úsek dálnice je zapotřebí zhruba tři sta samostatných stavebních povolení. A proti každému rozhodnutí se může kdokoliv odvolat – nejen ekologové, ale třeba i samo ŘSD.

Podle Dětí Země je tak nejreálnější termín dokončení dálnice rok 2012.

„Je jisté, že pokud ještě není vydané stavební povolení pro tunel Radejčín, nemůže být termínem konec roku 2010,“ upozornil Šulc.

Jak včera připustila Vápeníková, ŘSD skutečně toto povolení dosud nezajistilo. Budovat se tunel měl přitom už před rokem.

„Důvodem této situace jsou především komplikace s několika rozhodnutími, jedná se zejména o rozhodnutí na kácení mimolesní zeleně, které zrušil Nejvyšší správní soud pro formální pochybení,“ připustila.

Letecký pohled na výstavbu dálnice D8 přes České středohoří. Pohled je na výstavbu dálnice od obloukového mostu v Opárně až po tunel Prackovice.

Na D8 se přesto dřeviny kácely. To nyní řeší ústecká inspekce životního prostředí.
„Pro tunel Radejčín však začátkem září potvrdila rozkladová komise ministerstva dopravy platnost stavebního povolení. Pravomocné by mělo být v příštím týdnu,“ upozornila ještě Vápeníková.

Co se tedy na rozhodující stavbě tunelu Radejčín nyní děje?

V červenci tu byl zahájen inženýrsko – geologický průzkum formou ražení štoly. Samotná ražba ale ještě nezačala, pouze se stihly zemní práce a ochrana svahů. Podle vyjádření ŘSD je přesto stav stavby takový, že by se mohl smluvní termín 2010 dodržet.

Kdy tedy skutečně bude dálnice hotova, dá zřejmě odpověď až audit. Proběhnout má v nejbližší době.

Letecký pohled na výstavbu dálnice D8 přes České středohoří. Pohled je na výstavbu dálnice od obloukového mostu v Opárně až po tunel Prackovice.