Kvalitu pontonového mostu vojáci následně demonstrovali přejezdem tanku. Vše se uskutečnilo v rámci čtrnáctidenního mezinárodního česko – maďarského ženijního cvičení v prostoru nového vodního cvičiště v Litoměřicích pod názvem Labe 2009.

„Cílem cvičení bylo připravit příslušníky 15. ženijní brigády Armády ČR pro jejich úkoly. Cvičení bylo koncipováno tak, že se jej účastnili i kolegové ze 37. ženijního praporu Rakoczi Ference II. maďarské armády.

Cvičení hodnotím kladně, vojáci splnili to, co po nich bylo požadováno,“ uvedl pplk. František Richter, který velel soustředění.

K vidění bylo množství techniky

Kromě přetnutí Labe 146 metrů dlouhým pontonovým mostem byla na vodním cvičišti k vidění také ukázka stavby pontonového přepraviště, z techniky pak pásový obojživelný transporter PTS–10, který předvedl zřízení plavidlového přepraviště, v činnosti vojáci předvedli také mostní tank MT 55 a dále několik kusů speciální kolové techniky nejen pro přepravu mostních součástí, ale také pro manipulaci s materiály a provádění zemních prací.

„Výcviku se účastnilo 200 příslušníků 15. ženijní brigády s více než padesáti kusy speciální techniky a 23 ženistů z Maďarska. Kromě významných členů Armády České republiky se cvičení účastnili i vojenští letečtí přidělenci z několika zemí,“ shrnula kpt. Miroslava Štenclová, tisková a informační důstojnice brigády.

Velitelství 15. ženijní brigády je v současné době v Bechyni, odkud vojáci do Litoměřic dorazili.

Brigáda je schopna plnit úkoly ženijní podpory jednotek a úkolových uskupení Armády ČR, NATO a EU, ve všech druzích operací včetně činností v míru.

Specialisté z této brigády jsou připraveni nejen překonávat překážky pro vojenské i nevojenské účely, ale mezi jejich činnosti patří například zajišťovat evakuaci osob při povodních, vyprošťování, zabezpečovat průjezdnost komunikací, demoliční práce, vytváření humanitárních základen a řadu dalších činností v rámci pomoci při živelných pohromách.