Přerušení se týká městské části Střekov v ulicích Karla IV., Tolstého, Kubelíkova, v Zeleni, Novosedlické nám. a části ulic Kojetická a Žukovova (k ul.Purkyňova) v době od 10.00 do cca 15.00 hodin z důvodu opravy havárie vodovodního řádu.

Dotčeno bude cca 2 000 obyvatel, náhradní zásobování zajistí dvě pojízdné cisterny a dvě stacionární umístěné v ulicích Tolstého a Novosedlické.