Dříve 3 kozy, nyní 120

Zdejší rodinná farma vznikla v roce 2002. V té době její stádo sestávalo ze tří koz. V současné době zde mají 120 koz a přes 200 ovcí. Kromě toho rodina obhospodařuje padesát hektarů polí a pastvin. Od počátku je zaměřena na bioprodukci, tedy na chov a výrobu v ekologicky šetrném režimu.

„Zájem o mléčné výrobky v biokvalitě rozhodně narůstá. V poslední době lidé začínají vyhledávat české kvalitní potraviny. Pokud bychom měli více koz a ovcí, rozhodně bychom prodali i větší produkci. Stádo však již příliš rozšiřovat nehodláme. Chceme jít spíše cestou kvality, což se nám daří,“ říká Jakub Laušman, který farmu společně s manželkou vlastní.

Cena Pečeť Přemysla Oráče

Upozorňuje na to, že jeden z jejich výrobků, zrající sýr ementálského typu „Držovický Okáč“, právě získal potravinářskou cenu Pečeť Přemysla Oráče na výstavě Zahrada Čech.

Farma spustila výrobu sýrů na jaře letošního roku. Od začátku má na trhu 27 výrobků, od sýrů, přes kefíry, jogurty až po brynzu. Farma ve své mlékárně a sýrárně nezpracovává jen vlastní produkci.

„Nakupujeme kravské biomléko od chovatelů z okolí a to dále zpracováváme. Je to také kvůli tomu, abychom nemuseli přes zimu zastavit výrobu, protože produkce ovčího a kozího mléka je sezónní záležitost,“ vysvětluje Jakub Laušman.

Zdejší sýrař Tomáš Oldřich vyzdvihuje jednu místní specialitu. „Vyrábíme jogurt z ovčího mléka. Je to to nejkvalitnější, co vůbec může být. V republice je to velká rarita,“ říká sýrař.

Farma je v současné době na konci přechodného období, které je nutné pro získání bio certifikátu. „Značkou bio budeme moci naše výrobky opatřovat od ledna 2010, i když v této kvalitě jsou již dva roky,“ vysvětluje farmář. S výrobky držovické farmy je možné setkat se ve specializovaných obchodech s biopotravinami.

„Zavážíme nejen Litoměřice, ale hlavně Prahu, Ústí nad Labem, Teplice a Děčín. Postupně bychom chtěli proniknout také na trh jižní Moravy,“ říká Jana Laušmanová.