Paradoxní je, že o vyhlášení záměru požádala střekovské zastupitele sama předsedkyně občanského sdružení Idea CZ Hana Černilová.

Nový projekt, nová nejistota

Sdružení chce totiž spustit nový humanitární projekt, týkající se právě vzdělávání seniorů a lidí s tělesným postižením a samozřejmě dalších služeb pro veřejnost.

„Projekt by měl trvat osm let, má to návaznost na podmínky dotace z EU,“ vysvětlovala Černilová s tím, že na projektu se bude podílet i univerzita v německém Lipsku a další. Projekt se totiž týká i přeshraniční spolupráce s Německem.

O dotaci chce Idea CZ ale teprve požádat. Zatím to totiž nemůže učinit, protože není vlastníkem objektu, nacházejícího se na Kameném vrchu, v areálu bývalých jeslí. Právě to je podmínkou dotace. Dům patří střekovskému obvodu a sdružení jej pouze pronajímá. A právě tady je zakopaný pes.

Další zájemce, lepší vyhraje

Všechny plány občanského sdružení ovšem mohou přijít vniveč. Střekovský obvod musí totiž nejprve ohlásit záměr prodeje a vyvěsit ho podle zákona na úřední desce.

Přičemž důležité jsou podmínky prodeje. Pokud se objeví někdo jiný, kdo podmínkám prodeje bude vyhovovat, nakonec by také tento dům mohl získat.

To přiznal i starosta střekovského obvodu Vlastimil Žáček. Uvedl sice, že zastupitelé se usnesli na zrušení prodeje pokud Idea CZ nezíská dotaci z EU, ale že musí záměr prodeje a jeho podmínky zveřejnit.

„S nabídkou se střekovskému úřadu může přihlásit kdokoliv. Radnice pak bude muset dát přednost tomu, kdo lépe vyhoví podmínkám prodeje. To nám diktuje zákon a nijak to nemůžeme ovlivnit,“ prohlásil starosta Žáček.

Přesně na ten samý problém při projednávání ve střekovském zastupitelstvu upozornil zastupitel Viktor Malinkovič (KSČM). „Nejprve mne zajímalo, kdo po odprodeji bude dům vlastnit. Zároveň jsem upozornil, že podmínky prodeje musí být přesně stanoveny tak, aby dům získala jen Idea CZ,“ řekl Malinkovič s tím, že některé dobré úmysly se kvůli podobným chybám míjejí s výsledkem. „Několikrát jsem toho byl svědkem.“

Nový vlastník, konec dílen

Kdyby taková situace nastala a chráněné dílny musely odejít, znamenalo by to, že o práci by mohla přijít asi stovka tělesně postižených.

„Toho se samozřejmě bojíme,“ přiznala i Černilová. Pak je tu také potíž s dotací z EU. Její neudělení by znamenalo pouze zachování současného stavu. „Pokud dotace nevyjde, určitě budeme shánět prostředky z dalších zdrojů,“ dodala k tomu.

Idea CZ tu ovšem poskytuje i další služby. Senioři by například přišli o levné obědy i vzdělávací kurzy a další. Idea navíc od doby, kdy má areál pronajatý, nepožádala Střekov o žádné prostředky na údržbu a všechno si to financuje sama. V průměru tyto náklady prý činí až 300 tisíc korun ročně.