To potvrdil i náměstek ústeckého primátora Jan Řeřicha. Dle něj tu vznikne nový příjezd a parkovací místa pro nástup a výstup dětí, docházejících do Domu dětí a mládeže (DDM). Přístup pro vozidla bude rovněž vybudován k novým výtahům, jež dnes návštěvníci kulturního domu postrádají.

„V případě potřeby delšího parkování jsou v dosahu veřejná parkoviště,“ pokračoval Řeřicha.

Pro děti udělají všechno

V bloku C, na němž už začali stavaři pracovat, vznikne více kluboven. Ty budou nově vybaveny tak, aby odpovídaly moderním požadavkům pro mimoškolní činnost. Děti budou mít například k dispozici dva větší sály, jež půjde využít pro pohybové aktivity a hry.

„My jsme nikdy neměli divadelní sál a bude pro 160 lidí, dva další sály pro aerobik, orientální tanec a klasiku,“ popisoval proměny DDM jeho ředitel Jan Eichler.

„Měli jsme jen malý krcálek s počítačovou učebnou. Získáme samostatnou místnost pro plastikové modeláře. Výtvarný ateliér se stropními okny, dětskou hernu. Centrální šatnu, jíž chce hygiena, dokonce i kočárkárnu a další.“

Divadlo s klasickým jevištěm a hledištěm, o němž hovořil Eichler, vyroste v bloku D. Město počítá s tím, že zde bude konat také různé přednášky nebo besídky.

Vše bude financováno v rámci integrovaného plánu rozvoje města, tedy za evropské peníze. Celková suma u této části rekonstrukce činí asi 166 milionů korun, přičemž město tu má nutnou finanční spoluúčast ve výši 7,5 procenta.

Tuto dotaci má již Ústí nad Labem schválenou. „Přestože čas na rozsáhlou rekonstrukci je poměrně krátký, harmonogram prací naštěstí odpovídá jejich skutečnému postupu,“ sdělil k tomu Ivo Zika, vedoucí investičního odboru magistrátu.

Kuchyň asi ne, nejsou peníze

Město zároveň už zpracovává také projektovou dokumentaci na blok A. Zde se nachází i restaurace a kuchyně.

„Zdůrazňuji, že jsme ve fázi zpracování projektu, ale rekonstrukce kuchyně pravděpodobně nebude možná kvůli předpokládané vysoké ceně,“ upozornil Řeřicha. Jeden z návrhů tedy hovoří o tom, aby kuchyně sloužila jen jako cateringové zázemí pro konání různých společenských a kulturních akcí.

Tak by nemusely být vybaveny náročnou a drahou technologií. Přičemž restaurace by se přirozeně stavebních úprav dočkala. Svou roli v tom hraje i úvaha, že letos bylo otevřeno v blízkosti domu kultury několik restaurací. Zatím je ovšem příliš brzy hovořit o rozpočtu na tuto část rekonstrukce.

Park oplotí a na noc zavřou

Park republiky, přiléhající k domu kuiltury Čtenáři Ústeckého deníku navrhli jako námět sobtního seriálu Ostudy města. Pro jeho současný stav, kvůli narkomanům a kriminálním živlům, co se tu schází. Ten se také změní.

Park patří z větší části městu. Pouze jihovýchodní parcela je v majetku odborářů Spolchemie, ze tří čtvrtin. Na tu má město podepsanou od 22. ledna 2005 nájemní smlouvu. Ústí výhledově počítá s úpravami. „Naší vizí je, aby park v budoucnu sloužil DDM pro jeho aktivity, zároveň však bude veřejně přístupný,“ popsal náměstek Řeřicha.

„Myslím si, že jeho oplocení a uzavírání ve večerních hodinách zaručí jak nepoškozování parku, tak klid okolo bydlících.“ Projekt ovšem bude teprve zpracován. Jeho naplnění přímo ovlivňuje dostatek finančních prostředků.

Bunkry změní ve sklady

Součástí domu kultury jsou také bunkry Civilní obrany (CO). Rekonstrukce bude stejná, jako u jiných místností, sloužících coby sklady. „Žádný materiál ani technika CO v krytech není a nebude uskladněn.

Nakládáno s nimi bude jako s každou jinou místností,“ dodal k bunkrům Miroslav Rubáček z investičního odboru magistrátu, který na stavbě vykonává investiční dozor.

Společně s bloky C a D dělníci též rekonstruují vstupní schodiště. „Trvá to poměrně dlouho, co stupeň, to den. Část jednoho stupně totiž váží přes 400 kilogramů,“ dodal Rubáček. „Není totiž možné ho položit na nevytvrzený materiál a stavaři musí čekat do dalšího dne, aby bylo možné pokračovat.“