Obavy divadel nejsou liché. Jak totiž naznačil ústecký primátor Jan Kubata, obě divadla sice mají ještě na rok 2010 rozhodnutím zastupitelů garantovaný stálý příjem finančních prostředků, ale toto rozhodnutí bylo přijato v dobách stability, ještě před hospodářskou krizí.

„Vedení města se bude samozřejmě velice snažit, aby dopady krize na divadla byly co nejmenší a aby neohrozily jejich standardní provoz,“ řekl diplomaticky Kubata.

Pokrácení příjmů divadel by pak logicky mohlo znamenat i pokrácení repertoáru, či omezení souborů. Ředitel Činoherního studia (ČS) Jaroslav Achab Haidler potvrdil, že určité obavy mají.

„Pochopitelně. Samozřejmě chápeme, že snížení příspěvku by bylo legitimní, ale pevně věříme, že celý krok transformace ČS z příspěvkové organizace na samostatný subjekt byl podniknut právě proto, aby bylo možné zajistit status quo na tu dobu, na které se obě strany dohodly,“ prohlásil Haidler.

Tím měl na mysli zachování právě oné neměnné výše finančního příspěvku, který ČS Ústí předloni slíbilo a to na tři léta. Podobnou garanci dostalo i Severočeské divadlo opery a baletu (SDOB). I zde podle ředitele Tomáše Šimerdy panuje určitý strach z příštího roku.

„Co na to říct, obavy máme, stejně jako celá republika. Město o tom zatím jedná,“ vysvětlil.

Jak ovšem ředitel SDOB Šimerda poznamenal, co se peněz na příští rok týká, město ale ještě k žádnému výsledku nedospělo. „Uvidíme, jak se k tomu bude moci postavit,“ dodal Šimerda.

Plakat budou i festivaly

Také velké festivaly, jako je mezinárodní džezový festival, nebo například folková a trampská Porta, zřejmě čeká pověstné utahování opasků.

„Vyvineme samozřejmě maximální úsilí, aby se každá z velkých a prestižních kulturních akcí ve městě konala i příští rok,“ sliboval primátor Kubata (ODS). „Organizátoři však pravděpodobně budou muset vystačit s o něco menším rozpočtem,“ upozornil.

Existují samozřejmě i alternativy k financování divadel a kultury.

Kraj bude o 750 milionů lehčí

Je to takzvané vícezdrojové financování, tedy peníze z Ústeckého kraje, od sponzorů, státní příspěvky a podobně. Ale ani na kraji to, podle krajského radního Petra Bendy (ČSSD), s příjmy nebude o moc lepší.

Hrubý odhad očekávaného propadu v příjmech z daní tu totiž pro letošní rok činí asi tři čtvrtě miliardy korun.

„Je to samozřejmě opravdu jen hodně hrubý odhad. Ale sociální demokracie se bude snažit, aby to na kulturu, sociální oblast, nebo sport dopadlo co nejméně. Finanční rezervy budeme hledat v jiných oblastech, než jsou tyto, nebo ve zdravotnictví,“ řekl Benda s tím, že kraj bude za klienty krajských nemocnic určitě hradit dál regulační poplatky.

Všechno to jsou pouze odhady

Odpovědět přesně na to, jak bude vypadat rozpočet města na příští rok, ovšem ještě nelze, stejně tak jako na otázky, jak to bude příští rok s kulturou nebo sportem. Městské obvody i město samo teprve své rozpočty zpracovávají.

Jak k tomu nedávno poznamenal náměstek primátora Libor Turek (ODS), který má v pravomoci finance města, vypočítaný daňový propad je pouze předpokládaný. Od skutečnosti se tedy může lišit. „Může to být mnohem horší, ale také lepší,“ řekl.

Jasné však je už nyní, že se město Ústí nad Labem bude muset kvůli finanční krizi obejít přibližně bez jedné pětiny peněz, se kterými hospodařilo v letech minulých.

V této souvislosti obdrželi vedoucí odborů magistrátu i ředitelé městských rozpočtových a příspěvkových organizací od vedení města výzvu k vypracování a předložení návrhu „svých rozpočtů“ na rok 2010 na výši 82,5 procenta toho loňského, tedy roku 2008. Daňový propad se totiž očekává ve výši 17,5 procenta.

„Tyto dílčí rozpočty se v následujících týdnech stanou předmětem velmi náročné a vyčerpávající diskuze,“ dodal Kubata.